Suomen CISV-liitto - CISV-förbundet i Finland ry

Suomen CISV-liitto - CISV-förbundet i Finland ry

Esittely

CISV on kansainvälisyyskasvatusjärjestö, jonka tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia maailmankansalaisia, jotka osaavat ja haluavat edistää oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Järjestön kasvatukselliset pääteemat ovat monimuotoisuus, ihmisoikeudet, ristiriitojen ratkaisu ja kestävä kehitys. Järjestön arvot ovat ystävyys, avoimuus, innostus, aktiivisuus ja yhteistyö. CISV tarjoaa kansainvälisiä ohjelmia ja leirejä lapsille ja nuorille 11 vuoden iästä ylöspäin. Kaikki CISV:n toiminta perustuu vapaaehtoisuudelle.