Solidaarisuus

Solidaarisuus

Esittely

Solidaarisuus on toiminut Somalimaassa yli 10 vuotta parantaen perheiden kykyä saada ruokaa ja vettä. Solidaarisuus on asiantuntija myös tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä. Somalimaassa rajut säämuutokset ja pitkittyneet kuivat kaudet ovat olleet vuosikausia ongelma. Kuivuus kärjistyi viime vuonna ja kansainvälinen yhteisö reagoi liian hitaasti. Kuivuudella oli tuhoisia seurauksia jo valmiiksi hauraan alueen kehitykselle. Solidaarisuus kumppaneineen pyrkii varmistamaan, että kaikkein köyhimmällä maaseudulla asuvat ihmiset pystyvät kehittämään toimeentuloaan ja ruokakasvien tuotantoa ilmastokestävään, kuivuuden huomioivaan suuntaan. Pitkittyvät kuivuuskaudet ovat todellisuutta, johon on varauduttava. Kehitysyhteistyön lisäksi vahvistamme globaalien kehityskysymysten ja niiden vaikutusten ymmärtämistä Suomessa. Kaikkia tarvitaan oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan maailman rakentamisessa. Innostamme globaalin vastuun jakamiseen ja suvaitsevuuteen. Solidaarisuuden Viimeinen pisara -pulmapeli haastaa oppilaita ratkomaan ilmastokriisiä. Nyt sinulla on mahdollisuus pohtia luokkasi kanssa, miten ilmastokriisin kanssa eletään köyhimmillä, kuivimmilla alueilla. Tilaa uusi, jännittävä Viimeinen pisara -pulmapeli ja teemaan liittyvä oppitunti kouluusi. Pelin myötä oppilaat ymmärtävät veden merkityksen ja pääsevät ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Teemojen sisällä on erilaisia pelejä, jotka vaativat päättelykykyjä, tekstinlukutaitoa sekä matemaattista osaamista. Tehtävät on suunniteltu siten, että vaikeustaso sopii kaikille kuudennesta luokasta lukioon. Eri tehtävien myötä nuoret tutustuvat Somalimaan naisten ja miesten elämään ja siihen, miten he sopeutuvat ilmastonmuutoksen ja kuivuuden tuomiin haasteisiin. Tehtävät sisältävät aitoja tarinoita somalimaalaisten itsensä kertomana. Näin kaukaiselta tuntuvat ongelmat tulevat hyvin lähelle. Pelin lopuksi oppilaiden kanssa pohditaan ratkaisuja, joilla kehitysmaiden ruokaturvaa ja veden saantia parannetaan pitkäjänteisesti käytännön kehitysyhteistyöllä, kuten siemenlajikkeita kehittämällä, vesihuoltoa parantamalla tai koulutusten avulla. Globaalikasvatukseemme ja työhömme voi tutustua eri opetusalan tapahtumissa, kuten Educa-messuilla.