Seta ry

Seta ry

Esittely

Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä – tai olla määrittelemättä – itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Setan tarjoama globaalikasvatus on ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokasvatusta. Tulokulma aiheisiin on normitietoinen pedagogiikka. Kasvatuksen tavoite on tuoda esille eri yhteisöissä vallitsevia normeja, jotka rajoittavat ihan kaikkien elämää. Tiedostamalla ja normeja purkamalla voimme rakentaa yhteiskuntaa, joka on aidosti yhdenvertainen ja joka mahdollistaa tasa-arvon ihan jokaiselle.