Plan International Suomi

Plan International Suomi

Esittely

Plan on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista lastenoikeusjärjestöistä, joka toimii kehitysmaiden lasten elämän parantamiseksi yhteensä 70 maassa. Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. Plan tekee työtä lasten oikeuksien toteutumiseksi tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen. Plan Suomi on osa kansainvälistä Plan International -järjestöä, jolla on kehitysyhteistyöhankkeita 51maassa ja varainhankintaa 21 maassa. Plan on perustettu vuonna 1937, Suomessa toiminta alkoi syksyllä 1998.  Planin tekemä globaalikasvatus tuo yhteen Suomessa tehtävän globaalikasvatuksen ja ohjelmamaiden ihmisoikeuskasvatuksen. Yhdistämme ihmisiä yli kulttuurirajojen globaalikasvatuksen ja nuorten ja koulujen välisen yhteistyön keinoin. Suomessa työn tavoitteena on lisätä kaikenikäisten suomalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä lasten oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä sekä saada ihmiset toimimaan aktiivisesti Suomen kansainvälisten sitoumusten ja kehityspoliittisten tavoitteiden toteutumisen puolesta. Kotimaan työmme edistää erityisesti lasten ja nuorten aktiivista osallistumista päätöksentekoon ja vahvistaa heidän kykyään vaikuttaa omiin asioihinsa.   - Planin globaalikoulu tarjoaa kasvattajille aineistoa ja tuoreita ideoita lasten oikeuksien käsittelyyn. Planin globaalikoulu tarjoaa muun muassa Lapsen oikeuksien lähettiläiden osallistavia ja toiminnallisia (koulu)vierailuja lasten oikeuksista ja niihin liittyvistä teemoista. Lähettiläitä toimii seuraavissa kaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa: pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Rovaniemi, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Lappeenranta, Joensuu ja Vaasa. - Lapsen oikeuksien kymppi tarjoaa kouluille mahdollisuuden perehtyä yksittäistä vierailua syvällisemmin lasten oikeuksiin meillä ja muualla. Opetuskokonaisuus muodostuu kymmenestä 2x45 min Lapsen oikeuksien lähettilään oppitunnista. Kokonaisuus on suunnattu erityisesti alakoulun viides- ja kuudesluokkalaisille. - Planin globaalikoulu tarjoaa opettajille ja kasvattajille mediakasvatukseen painottunutta koulutusta lapsen oikeuksista. - Plan Suomi tuottaa maksutonta opetus- ja oppimateriaalia eri ikäryhmille. Materiaalien aiheina ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja siihen liittyvät teemat. Suuri osa opetusmateriaalista on saatavilla myös sähköisessä muodossa. Lisätietoja Planin globaalikoulun tarjoamista materiaaleista, koulutuksista ja kouluvierailijoista löytyy globaalikoulun nettisivuilta globaalikoulu.plan.fi - Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia toimia maailman lasten oikeuksien toteutumisen puolesta. Plan tarjoaa mielenkiintoisia vapaaehtoistöitä eri-ikäisille ja erilaisista tehtävistä kiinnostuneille. Planin vapaaehtoiset ovat osa suurta, kansainvälistä Planin vapaaehtoisten joukkoa. Planin vapaaehtoiset toimivat valtakunnallisesti. Viidellätoista paikkakunnalla eri puolella Suomen järjestetään erilaisia tapahtumia, tempauksia ja tapaamisia vapaaehtoisvoimin. - Planin Lastenhallitus on nuorten ryhmä, johon kuuluu kaksikymmentä 11–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Lastenhallituksen tehtävä on tiedottaa lasten oikeuksista sekä kehitysmaiden lasten ja nuorten arjesta, edistää lasten oikeuksien toteutumista vaikuttamalla päättäjiin, tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja välittää Plan Suomen toimintaan nuorten näkemystä. - Mitä-verkosto on vaikuttamisen kanava 18–30-vuotiaille, globaalin kansalaisvastuun kysymyksistä kiinnostuneille nuorille aikuisille. Se on tapa siirtyä puheista tekoihin globaalin vastuun, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Verkosto toimii Plan Suomen alaisuudessa ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Toiminnallaan se pyrkii tarjoamaan erilaisia ja eriasteisia vaikuttamis- ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksia nuorille aikuisille ympäri Suomen.
Globaalikasvatuksen osa-alueet