Otavan Opisto

Otavan Opisto

Esittely

Otavan Opisto on sitoutumaton kansanopisto. Koulutustehtävät painottuvat aktiiviseen kansalaisuuteen, vuorovaikutteiseen mediaan, tulevaisuuden metodologiaan, kestävään kehitykseen, ympäristövaikuttamiseen ja globaaliin vastuuseen. Koulutusta tarjotaan kansalaisjärjestöille ja kansalaisille. Opisto uudistaa oppimisen muotoja sekä vahvistaa yhteisöjen oppimista sekä etä- että lähiopetuksena.
Globaalikasvatuksen osa-alueet