Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry

Esittely

Filantropia ry on Suomen ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetysjärjestö. Teemme mm. kehitysyhteistyöhankkeita UM:n ja EU:n rahoituksella Itä-Afrikassa ja Itä-Euroopassa. Lisäksi osallistumme humanitaariseen ja katastrofityöhön maailmalla tarpeen ja voimavarojen mukaan.   Filantropian globaalikasvatustyö on työssämme kertyneiden kokemusten ja tarinoiden väittämistä eteenpäin hyvin monenlaisille yleisöille koululaisista vanhuksiin monenlaisin keinoin. Tavoitteena on toiseuden vähentäminen ja kaukaisen lähimmäisen näkeminen saman arvoisena ihmisenä.