Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Esittely

OAJ edustaa 95 % kaikista Suomen opettajista varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja aikuiskoulutukseen. OAJ on keskeisesti päättämässä opetuksen sisällöistä, opetsusuunietlmista ja tuntikehyksistä ja opettajille kohdistuvasta täydennyskoulutuksesta.