Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund - NKK ry

Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund - NKK ry

Esittely

Nuoret Kotkat on lasten ja nuorten toiminta- ja etujärjestö. Nuorten Kotkien toiminta perustuu seuraaviin arvoihin: Tasa-arvo, kansainvälisyys, oikeudenmukaisuus, demokratia, yhdessä toimiminen, solidaarisuus ja kestävä kehitys.   Paikallisen kerhotoiminnan lisäksi Nuoret Kotkat järjestävät leirejä ympäri vuoden koulujen loma-aikoina. Nuorissa kotkissa uskotaan laajalti myös koko elämän kestävään oppimiseen ja siksi nuorille, vapaaehtoisille ja kaikille lasten kanssa toimiville järjestetään erilaisia koulutusmahdollisuuksia.   Nuoret Kotkat on osa maailmanlaajuista järjestöä. Kesällä Nuoret Kotkat järjestävät kansainvälisiä leirejä. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin tapaamisiin ja koulutuksiin.   Nuorten Kotkien toiminta perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön.   Nuorten Kotkien globaalikasvatustoimita on keskeinen osa järjestön toimintaa. Se muodostuu pääasiallisesti ihmisoikeuskasvatuksesta, kulttuurikasvatuksesta ja erilaisista kulttuuritapahtumista, erilaisista kansainvälisistä leireistä ja koulutustapahtumista. Ympäristökasvatuksesta keskustellaan pääasiassa luonto ja seikkailutapahtumissa.
Globaalikasvatuksen osa-alueet