Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia

Esittely

Nuorten Akatemia on nuorisotyön järjestö. Annamme nuorille mahdollisuuksia vaikuttaa heidän arkeensa ja ympäröivään maailmaan niin kouluissa kuin vapaa-ajalla.   Nuorten Akatemia toteuttaa globaalikasvatusa valtakunnallisesti yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa etenkin kouluvierailujen muodossa. Temaattisesti esillä ovat olleet globaali oikeudenmukaisuus ja vaikuttaminen sekä ilmastonmuutos. Nuorten Akatemia toteuttaa globaalikasvatushankkeet aina yhteistyöhankkeina. Kouluvierailuilla tärkeätä on oppilaiden aktiivinen rooli ja osallistuminen.
Globaalikasvatuksen osa-alueet