Maan ystävät ry

Maan ystävät ry

Esittely

Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu yhteiskunnllinen ympäristöjärjestö, joka on osa maailmanlaajuist Friends of the Earth -verkostoa.   Maan ystävillä on omia vuosittain vaihtuvia globaalikasvatuksen hankkeita. Lisäksi Maan ystävät on mukana järjestöjen yhteishankkeissa kuten Ilmari-ilmastonmuutoshanke tai Maailman kuvat.   Maan ystävien globaalikasvatustoiminnan perusajatus on, että ympäristöä ja ihmisen hyvinvointia ei voi erottaa toisistaan: sosiaalisia kysymyksiä ei voi ratkaista, jos ympäristön kantokykyä ei oteta huomiooon ja toisaalta ympäristökysymyksiä ei voi ratkaista ottamatta huomioon kaikkien maapallon ihmisten oikeutta hyvään elämään.
Globaalikasvatuksen osa-alueet
Kohderyhmät