Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry

Esittely

Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe on suomalainen kansalaisjärjestö, joka motivoi lapsia koulunkäyntiin liikunnan avulla. LiiKe on edistänyt koulua käyvien lasten lukumäärän kasvua Tansaniassa jo vuodesta 2001, jolloin yhdistys sai alkunsa. LiiKen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa peruskoulutus kaikille LiiKen ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan osallistuville kouluikäisille lapsille kehitysmaissa. LiiKen tavoitteena on myös lisätä suomalaisten ja kehitysmaiden lii­kun­ta­jär­jes­töjen kumppanuutta. LiiKen globaalikasvatustoiminnan keskeisin kohderyhmä on suomalaiset liikunta-alan opiskelijat. Vuosina 2014-2015 toteutettavassa hankkeessa koulutamme liikuntaopiskelijoita ohjaamaan liikunnallisia globaalikasvatusharjoitteita, joiden teemat rakentuvat YK:n teemapäivien ympärille. Hankkeessa on otettu huomioon myös erityistukea tarvitsevien liikkujien tarpeet.
Globaalikasvatuksen osa-alueet