Liikkukaa - Sports for All ry

Liikkukaa - Sports for All ry

Esittely

Liikkukaa – Sports for All ry on liikunta- ja kulttuuritoiminnan sekä koulutuksen avulla eri väestöryhmien hyviä suhteita edistävä järjestökentän asiantuntija- ja katto-organisaatio. Jäsentensä kautta sillä on vahva tuntuma ruohonjuuritason työhön. Liikkukaa – Sports for All ry:llä on 77 jäsenjärjestöä. Keskeinen vahvuus toiminnassamme on, että tuomme maahanmuuttajia ja suomalaisväestöä yhteen aidosti yhteiseen toimintaan, korostaen eri taustoista tulevien yksilöiden kunnioitusta ja vahvistamme ajattelua kulttuurisen moninaisuuden käyttämisestä hyödyksi niin ihmisten arkielämässä kuin erilaisten organisaatioiden menestyksen kannalta, oli kyse sitten yrityksestä, urheilujoukkueesta tai kunnasta. Teemme tasa-yhdenvertaisuuskasvatustyötä lasten ja nuorten parissa kouluissa ja urheiluseuroissa (erit. RESPECT-työpajat), ja tarjoamme koulutusta organisaatioille (mm. Moninaisuuden hallinta- ja johtamiskoulutukset). Teemme rasisisminvastaista ja maahanmuuttajien kototuttamistyötä erityisesti liikunnan ja urheilun kentällä sekä kulttuuritapahtumia järjestäen. Meillä on laaja kosketuspinta erityisesti maahanmuuttajien urheilujoukkudeiden ja muiden maahanmuuttajajärjestöjen sekä suomalaisten urheiluseurojen ja lajiliittojen suuntaan.
Globaalikasvatuksen osa-alueet