Kulttuurikameleontit ry

Kulttuurikameleontit ry

Esittely

Kulttuurikameleontit ry, joka on vuonna 2003 perustettu kansalaisjärjestö. Järjestön tarkoituksena on edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kansainvälistä ja monikulttuurista tietoutta Suomessa. Toimintafilosofia pohjautuu visioon suomalaisesta monikulttuurisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Kulttuurikameleontit ry tarjoaa asiantuntevaa tietoutta monikulttuurisuuden erityispiirteistä, tukee etnisten vähemmistöjen ja muiden kulttuuristen ryhmien identiteetin rakentumista, ennaltaehkäisee kulttuurista syrjäytymistä sekä tekee kehitysyhteistyötä, jolla tuetaan tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista osallisuutta.   Kulttuurikameleontit ry on toteuttanut muun muassa Ulkoministeriön rahoituksella viestintä- ja kehityskasvatushankkeet Kairon katulapset ja olemattomuuden ongelma 2009 (oppimateriaali ja kouluvierailut), Toisella katsomalla -hanke 2010-2011 ja jatkohanke 2012 (Toisella katsomalla -maahanmuuttajista maahan muuttajiin -kirjajulkaisu ja kouluvierailut, toisen asteen oppilaitokset) sekä Kadulta kotiin ja kouluun 2012 (oppimateriaalit ja päiväkotivierailut, varhaiskasvatus). Tuotetut materiaalit löytyvät järjestön verkkosivuilta. Toisella katsomalla –kirjan päivittämiseen ja uuteen painokseen on saatu Alfred Kordelinin säätiön apuraha, joka käytetään vuoden 2015 aikana.   Globaalikasvatusnäkökulma on mukana myös nigerialaisesta muusikosta ja ihmisoikeusaktivistista Fela Kutista kertovassa Afrobeat from the Heart -musikaalissa ja siihen liittyvissä työpajoissa, jotka toteutuvat Kulttuurikameleontit ry:n ja monikulttuurisen musikaaliyhteisön yhteistyönä.
Globaalikasvatuksen osa-alueet