Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry

Esittely

Vuosi 2015 on kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi. Vuoden tavoitteena on tarjota tietoa EU:n ja jäsenmaiden kehitysyhteistyöstä ja edistää kansalaisten osallistumista aiheesta käytävään keskusteluun. Erityisesti nuoret halutaan saada pohtimaan globaaleja kysymyksiä. Nuorille on suunnitteilla esim. tapahtumia, työpajoja ja somekampanja.
Globaalikasvatuksen osa-alueet
Kohderyhmät