Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry

Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry

Esittely

Kulttuuriseura Miran tarkoituksena on lisätä eritaustaisten ja -kielisten ihmisten vuorovaikutusta ja siten edistää monikulttuurisuutta. Tavoitteena on myös vähemmistökulttuurien välisen yhteisöllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ja segregaation ehkäiseminen. Kulttuuritilasta pyritään kehittämään innovaatiokeskus, jossa eri taiteenlajit ja etniset ryhmät kohtaavat ja luovat uutta yhteistoimintaan perustuvaa kaupunkikulttuuria. Kulttuuriseura Mira on toteuttanut kansainvälisyyskasvatusta vuodesta 2006 osallistumalla mm. eurooppalaiseen nuortenvaihto-ohjelmaan. Ohjelman tuloksena Vaasassa on järjestetty kansainvälinen seminaari eli Aradisprojekti, johon osallistui nuoria eurooppalaisia kuudesta maasta. Seuran vieraana Vaasassa on ollut mm. asiantuntijoita Italiasta ja Espanjasta sekä Etelä-Sudanista. Kansainvälisyyden lisäämisessä ja ymmärtämisessä käytetään välineenä muun muassa poikkitaiteellista teatteritoimintaa. Seura järjestää myös säännöllistä kohtaamispaikkatoimintaa jäsenille ja Vaasan eri korkeakoulujen kansainvälisille opiskelijoille.
Globaalikasvatuksen osa-alueet