Interpedia ry

Interpedia ry

Esittely

Interpedia ry on sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö, jonka toiminnan päätarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Työskentelemme sen puolesta, että jokaiselle lapselle kuuluva oikeus hyvään ja turvattuun lapsuuteen toteutuisi mahdollisimman monen kohdalla. Toteutamme lapsen oikeuksia edistäviä kehitysyhteistyöhankkeita seitsemässä eri maassa. Globaalikasvatus on tärkeä osa Interpedian lapsen oikeuksiin pohjautuvaa työtä. Globaalikasvatustyömme tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä globaaleista kysymyksistä ja kannustaa erityisesti lapsia ja nuoria toimimaan aktiivisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Interpedia pyrkii globaalikasvatuksen keinoin lisäämään suomalaisten lasten ja nuorten ymmärrystä myös kehitysmaiden lasten ja nuorten todellisuudesta ja kulttuureista. Kannustamme nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan yhteiskuntaan omilla valinnoillaan ja toiminnallaan sekä tukemaan heitä kasvussa kohti aktiivista maailmankansalaisuutta. Interpedia on tuottanut useita mm. lapsen oikeuksia ja eettistä viestintää käsitteleviä oppimateriaaleja. Oppimateriaalit sisältävät videoita ja luokkahuoneissa käytettäviä tehtäviä ja ovat ladattavissa ilmaiseksi Interpedian sivuilta.
Globaalikasvatuksen osa-alueet