Helsingin Kuurojen Yhdistys ry

Helsingin Kuurojen Yhdistys ry

Esittely

Helsngin Kuurojen Yhdistys ry haluaa edistää viittomakielistä kulttuuria, jossa viittomakielisten kuurojen kielelliset oikeudet toteutuvat paremmin. Se merkitsee viittomakielisen www-sivujen viestinnän tuottamista ja kehittämistä. Siis jäsenillä on paremmat mahdollisuudet ilmaista itseään ja saada tietoa ja vaikuttaa kunnalliseen päätöksen tekoon omalla kielellä siis viittomakielellä. Järjestämme erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.