Ev. lut. kirkkohallitus

Ev. lut. kirkkohallitus

Esittely

Kirkkon piirissä globaalikasvatusta tehdään paikalistasolla seurakunnissa nuorisotyössä sekä aikuisten keskuudessa. Apuna kirkolliset nuoriso- ja lapsityön järjestöt sekä kirkon kansainvälisen työn toimijatahot. Monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeustyö kuuluvat erityisesti monikulttuurisen työn piiriin eri puolilla maata.