Amnesty International, Suomen osasto ry

Amnesty International, Suomen osasto ry

Esittely

Amnesty International on maailman suurin riippumaton ihmisoikeusjärjestö, jonka tehtävänä on tehdä ihmisoikeudet tunnetuksi sekä tutkia vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja työskennellä niiden ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi. Amnestyllä on toimintaa n. 150 maassa. Amnestyn Suomen osasto on perustettu vuonna 1967. Suomen osaston työn teemoja ovat mm. ihmisoikeuspuolustajat, naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ, pakolaisten oikeudet sekä LHBTI-oikeudet. Osasto tekee myös ihmisoikeuskasvatustyötä mm. kampanjoiden kouluissa kirjoittamalla kirjeitä vaarassa olevien ihmisten puolesta, sekä keräämällä varoja päivätyökeräyksellä. Kampanjoivia kouluja ja opettajia tuetaan mm. verkkokoulutuksella. Työhön kuuluu myös ihmisoikeuskasvatuksen vaikuttamistyö, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuskasvatuksen ja -koulutuksen jalkautumista kaikkeen kasvatukseen ja koulutukseen Suomessa.