Sanna Rekola katsoo kameraan ja pitelee kylttiä "YK:n kehitystavoitteet #OPS2016".

Vaikuttamistyö

Globaalikasvatusverkosto pyrkii edistämään globaalikasvatusta Suomessa. Kansalaisjärjestöillä on paljon alaan liittyvää asiantuntemusta, joka on tärkeä ottaa huomioon päätöksenteossa ja linjausten laatimisessa.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agendan toimeenpanoon. Tavoitteita ei saavuteta, ellei kansalaisia saada mukaan yhteisiin talkoisiin. Agenda 2030 tarjoaa globaalikasvatukselle ja globaalia osallisuutta vahvistavalle viestinnälle vahvan selkärangan. Agendan tavoitteen 4.7 mukaisesti globaalit kansalaistaidot kuuluvat kaikille.

Merkkipaaluja verkoston vaikuttamistyössä ovat olleet muun muassa YK:n kehitystavoitteiden saaminen mukaan koulujen perustehtävään opetussuunnitelmauudistuksessa sekä viranomaisten kirittäminen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön.

Verkosto pyrkii vaikuttamaan myös järjestöjen toimintaedellytyksiin Fingon edunvalvonta- ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen (pdf) tavoitteiden linjassa. Järjestöjen tulee myös voida osallistua omaan toimintaansa vaikuttaviin poliittisiin prosesseihin.