Transformer 2030 - Tulevaisuuden tekijät

Transformer 2030 -hanke

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Hanke on jatkoa Transformer 2030 –opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hankkeelle, mutta koulutuksiin voi osallistua, vaikka ei olisi osallistunut edelliseen koulutukseen.

Hankkeessa hyödynnetään järjestöjen globaalikasvatusmateriaaleja ja asiantuntemusta kestävän kehityksen teemoista, Tulevaisuuskoulun ja OKKA-säätiön yhdessä kehittämää tulevaisuuslukutaidon ja uudistavanoppimisen taustateoriaa sekä Kudelma-verkoston kehittämää kestävän hyvinvoinnin mallia.

Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen tavoitteet

  • Antaa tietoa ja taitoja käsitellä kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen teemoja laaja-alaisesti systeemisen ajattelun avulla.
  • Suunnitella ja toteuttaa omassa työyhteisössä kestävän tulevaisuuden teemoihin liittyvä projektityö hyödyntäen tulevaisuusajattelua, konkreettien utopioiden teoriaa sekä kestävän hyvinvoinnin mallia.
  • Osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen ja kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään. 

Mitä koulutus tarjoaa opettajalle?

  • Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
  • Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta.
  • Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuuksia järjestetään kuusi: syksyllä 2020 verkossa, keväällä 2021 Helsingissä, Turussa ja Rovaniemellä sekä syksyllä 2021 Kouvolassa ja Kuopiossa.

Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme lähipäivää sekä projektityön toteutuksen omassa oppilaitoksessa. Lähipäivien aikana tutkijoiden sekä järjestöjen globaalikasvattajien avulla syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin, joita ovat: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, tulevaisuusajattelu ja konkreetit utopiat sekä empatia ja myötätunto kestävyyteen liittyvänä ilmiöinä.

Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään. Hanke huipentuu vuoden 2021 lopussa järjestettävään Suuntana kestävä tulevaisuus -päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. On erittäin toivottua, että samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampia henkilöitä ja myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan projektityö, jonka tavoitteena on osallistaa koko oppilaitosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Miten mukaan koulutukseen?

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin alla olevista linkeistä.

Verkkokoulutus syksy 2020

Helsinki kevät 2021

Turku kevät 2021

Rovaniemi kevät 2021

Kouvola syksy 2021

Kuopio syksy 2021

“Tavoitteena on osallistaa koko oppiyhteisö näkemään, että parempi tulevaisuus on mahdollinen, ja, että kestävän tulevaisuuden ensi askeleet otetaan jo tänään. Tulevaisuustaajuudelle virittäytyminen innostaa ajattelemaan mahdollisia erilaisia ja parempia tulevaisuuksia.“

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat

African Care ry, Amnesty International Suomen osasto, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry, Suomen Pakolaisapu, Rauhankasvatusinstituutti ry, Suomen Rauhanliitto, Seta ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Rauhanpuolustajat ja Taksvärkki ry.

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma - kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, Tohtorikoulutettava, Emma Kurenlahti (VO, KM, aikuisopettajan pedagoginen pätevyys) ja tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala, Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö.

Seuraa tulevaisuuden tekijöiden matkaa

Lue kuulumisia hankkeesta ja koulutuksista Globaalikasvatuksen blogista.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Charlotta Holmström

charlotta.holmstrom@fingo.fi

+358 50 317 6744

Transformer 2030  Tulevaisuuden tekijät ja Opetushallitus rahoittaa hanketta logot.