Transformer 2030 -hanke 2018-2019.

Transformer 2030 -hanke (vuodet 2018-2019)

Transformer 2030 - opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -hanke (2018-2019) edistettiin lastentarhanopettajien, peruskoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista Agenda 2030:n tavoitteista ja globaalikasvatuksesta.

Hanketta koordinoi Fingo ja se on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen videotallenteet

Vaikka hanke on päättynyt, sen oppeihin pääset kurkistamaan videotallenteiden välityksellä! Videot löytyvät kootusti hankkeen Youtube-kanavalta.

Hankkeen päätösseminaari  

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin Helsingin Musiikkitalon Paavo-salissa klo 13-18 maanantaina 25.11. Seminaarissa esiteltiin Transformer2030 -hankkeen saavutuksia, eli osallistujien kestävän kehityksen teemoja käsitteleviä projekteja. Hankkeelle ominaiseen tapaan tiedossa oli myös aiheeseen perehtymistä työpajatyöskentelyn muodossa. Päivä huipentuu Itä-Suomen yliopistossa apulaisprofessorina toimivan kestävän kehityksen asiantuntijan Arto O. Salosen puheeseen sekä paneelikeskusteluun oppilaitosten roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Seminaarin diat löytyvät linkkien takaa. 

Hankkeen opit ja oivallukset, Charlotta Holmström ja Leena Helenius

Elinikäisen oppimisen kaari, Antti Rajala

Maanpäällinen elämä, Salla Wester

Tulevaisuuden kylä, Leena Hurmekoski

Club Keké, Marjaana Göös ja Saara Palmu

Neljän nurkan harjoitus, Anna Kivimäki ja Marita Karvinen

Taukojumppa, Maarit Pihkala

Muuttuva ilmasto, muuttuva hyvinvointi ja parempi elämä Arto O. Salonen

Seminaarin kuvat löytyvät Fingon Flickr-sivustolta

Hankkeen tavoitteet

  • Koulutuksen osallistujat saavat valmiuksia Agenda 2030:n, eli kestävän kehityksen tavoitteiden, kokonaisvaltaiseen käsittelyyn hankkeessa hyödynnettävien teoreettisten mallien avulla.
  • Osallistujat toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvän projektityön tai oppimiskokonaisuuden omassa oppilaitoksessaan. Kokeilussa sovelletaan hankkeen teoreettisia viitekehyksiä, eli systemaattista ajattelua tukevaa GHH (generalismi - holismi - holarkismi) viitekehystä, myötätunnon kehittämisen työkaluja sekä ekososiaalisen sivistyksen oppimisen työkaluja.
  • Hankkeen tavoite on antaa opettajille ja oppilaitoksille tietoja ja taitoja käsitellä kestävän kehityksen tavoitteita kokonaisvaltaisesti. 

Mitä koulutus tarjoaa opettajalle?

  • Työkaluja monimutkaisen maailman kesyttämiseen.
  • Ymmärrystä ja välineitä rakentaa myötätuntoa kasvatuksessa.
  • Tietoa monimutkaisista systeemeistä ja keinoja viedä systeemimuutosta käytäntöön.
  • Uusia keinoja osallistaa lapsia, nuoria ja aikuisia, sekä tukea heidän kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi. Yhdessä tekemällä saa varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän kehityksen kasvatusta.
  • Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen.
  • Mahdollisuuden verkostoitua sekä jakaa kokemuksia ja opittua kiinnostavien kollegoiden kanssa.
  • Digitaalisen osaamismerkin koulutuksen päätteeksi.

"Sain uutta uskoa muutoksen mahdollisuuteen." 

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuskokonaisuuksia järjestetään viidessä kaupungissa: syksyllä 2018 Vantaalla ja Kokkolassa, keväällä 2019 Tampereella ja Joensuussa sekä syksyllä 2019 Oulussa.

Yhden lukukauden mittainen koulutus aloitetaan tutustumalla kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pohtimalla omaa asemaa kestävän kehityksen muutosagenttina. Tämän jälkeen jälkeen osallistutaan kolmeen lähipäivään, joissa syvennetään omaa osaamista kestävästä kehityksestä ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin viitekehyksiin. Koulutuksen aikana osallistujat muodostavat vertaisryhmiä, jotka tarjoavat tukea ja neuvoja oman kestävän kehityksen projektityön toteutuksessa. Transformer 2030 -hanke huipentuu vuoden 2019 lopussa järjestettävään päätösseminaariin, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus on laajuudeltaan 3,5 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

Koulutuksen kohderyhmät

Koulutukset on suunnattu 1) varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, 2) peruskoulun ja toisen asteen sekä 3) vapaan sivistystyön opettajille. On erittäin toivottua, että samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampi opettaja. Myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Samasta oppilaitoksesta osallistuvien on helppo tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen projektityön parissa ja siten juurruttaa uudet, kestävät käytännöt osaksi oman oppilaitoksen arkea. 

"Koulutuksen materiaalit iskivät minuun vasaran lailla ja laajensivat kestävän kehityksen ajatukset ihan uusiin ulottuvuuksiin."

Miten mukaan koulutukseen?

Ilmoittautuminen kevään 2019 koulutuksiin on päättynyt.

Ilmoittaudu syksyn 2019 koulutuksiin on päättynyt.

Seuraa muutosagenttien matkaa

Lue kuulumisia hankkeesta ja koulutuksista Globaalikasvatuksen blogista.

Koulu kestävämmäksi: Opettaja, näillä viidellä vinkillä muutat toimintakulttuuria! 22.3.2019

Transformer 2030 -osallistuja: Toivon pedagogiikka auttaa kestävän kehityksen kasvatuksessa päiväkodeissa 11.12.2018

Kestävän kehityksen teemoissa kaikki liittyy kaikkeen – Transformer 2030 -koulutukset käynnistyivät Vantaalla 27.9.2018

Opettajasta muutosagentiksi? Transformer 2030 -täydennyskoulutushanke käynnistyi 29.5.2018

Kouluttajina ja sparraajina toimivat hankkeessa mukana olevien tahojen asiantuntijat

African Care ry, Amnesty International Suomen osasto, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry, Suomen Pakolaisapu, Rauhankasvatusinstituutti ry, Suomen Rauhanliitto, Seta ry, Suomen Lähetysseura ja Taksvärkki ry.

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma - kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto ja kasvatustieteellisen tiedekunnan Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa -tutkimushanke, OKKA-säätiö sekä Suomen kansanopistoyhdistys ry.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Charlotta Holmström

charlotta.holmstrom@fingo.fi

+358 50 317 6744