Opettajia globaalikasvatusseminaarissa.

Tukea opetukseen

Koulutuksen rooli globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa on keskeinen. Opettajien voidaankin ajatella olevan muutosagentteja, joiden avulla lapset ja nuoret saavat tarvittavat tiedot, taidot ja innostuksen vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Globaalikasvatus on sisällytetty opetussuunnitelmien perusteisiin ja määritelty yhdeksi koulun perustehtävistä. Globaalikasvatuksen teemat ja näkökulmat nousevat esille opetussuunnitelmien perusteissa aina arvopohjasta laaja-alaisiin osaamisalueisiin ja oppiaineiden sisältötavoitteisiin.

Kansalaisjärjestöillä on runsaasti pedagogista osaamista ja toisaalta myös erityisosaamista kehityskysymyksiin tai globaalikasvatuksen teemoihin liittyen. Järjestöjen globaalikasvatustyössä kehityspoliittiset sisällöt yhdistyvät ratkaisukeskeiseen toivon pedagogiikkaan.

Järjestöt tukevat kouluja ja oppilaitoksia globaalikasvatuksen toimeenpanossa monin eri tavoin: tarjoamalla opetusmateriaaleja ja kehittämällä pedagogisia menetelmiä globaalikasvatukseen, kouluttamalla opettajia, tekemällä kouluvierailuja ja pidempikestoista yhteistyötä koulujen kanssa.

Kepan koordinoimassa Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeessa globaalikasvatusverkoston toimijat kouluttavat opettajia globaalikasvatuksen teemoissa ja toimeenpanossa koulussa. Verkko-oppimisaineisto tarjoaa mahdollisuuden syventää osaamista ja löytää rakennuspalikoita maailmankansalaisen taitoja edistävän toimintakulttuurin kehittämiseen.

Järjestöt ovat tehneet jo lähes kymmenen vuoden ajan yhteistyötä yliopistojen opettajankoulutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Vuosittain verkosto rantautuu eri puolille Suomea kouluttamaan tulevia opettajia globaalikasvatukseen. Maailma koulussa -seminaaripäiviä on järjestetty Helsingissä, Turussa, Raumalla, Joensuussa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Tulevat koulutukset löytyvät sivuston tapahtumakalenterista.