kuvassa hankkeen työntekijöitä
Kuva: Lafede.Cat

Frame, Voice, Report -hanke

Fingon koordinoimassa kolmivuotisessa Frame, Voice, Report! -hankkeessa vahvistetaan järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaamista. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.framevoicereport.org.

Hanketta toteutetaan samanaikaisesti seitsemässä EU-maassa, ja sen vetäjänä toimii tanskalainen CISU. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitushakua. Seuraava rahoitushaku avataan 1.12.2018. Edellisellä hakukierroksella rahoitetut projektit on listattu hankkeen verkkosivuille.

Hae rahoitusta ja osallistu oppimisprosessiin

Kansalaisjärjestöt voivat hakea Frame, Voice, Report! -hankkeesta tukea omille globaalikasvatus- ja kehitysviestintäprojekteilleen. Projektit voivat olla suuruudeltaan maksimissaan 30 000 euroa, jos hakijana on yksi järjestö, ja 60 000 euroa jos hakijoita on kaksi.  

Tukea saavat järjestöt osallistuvat vuoden mittaiseen oppimisprosessiin, joka sisältää kolme vertaistapaamista ja kaksi koulutusta. Oppimisprosessin sisältö ja tavoitteet määritellään yhdessä osallistujien kanssa.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Tukea projekteilleen voivat hakea kansalaisjärjestöt, joiden toimintabudjetti on enintään 10 miljoonaa euroa, ja jotka haluavat olla mukana kehittämässä kehitysviestinnän ja globaalikasvatuksen laatua. Suurimpia järjestöjä kannustetaan tekemään yhteisprojekteja pienempien järjestöjen kanssa.

Miten haet rahoitusta järjestösi projektille?

Tutustu huolellisesti ohjeistuksiin, kriteereihin ja lomakkeisiin ennen hakua Frame, Voice, Report! -hankkeen verkkosivuilla.

Hankkeen aikana järjestetään kaksi hakukierrosta järjestöjen projekteille:

  • Hakuaika 1: 5.3.–3.5.2018 (projektin toteutus 1.7.2018-1.7.2019)
  • Hakuaika 2: 1.12.2018–31.1.2019 (huom. aiemmin ilmoitetusta poiketen projektin toteutus 1.5.2019-1.4.2020)

Järjestöille jaettava kokonaissumma kahdelle vuodelle on 875 000 euroa, joista noin puolet jaetaan ensimmäisellä hakukierroksella.

Hankkeesta järjestettiin joulukuussa 2018 infowebinaari. Katso webinaarin tallenne Adobe Connectissa.

Lisätietoa

www.framevoicereport.org

Hakemukseen liittyvät kysymykset:
fvr@fingo.fi

Yleiset hankkeeseen liittyvät tiedustelut ja median yhteydenotot:

Johanna Harjunpää
Projektipäällikkö, Frame, Voice, Report! -hanke
johanna.harjunpaa@fingo.fi
+358 50 317 6701

EU:n lippu ja Frame-hankkeen logo.
Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Tämän asiakirjan sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.