Globaalikasvatusesitteitä pöydällä.

Tukea järjestöille

Fingo tukee järjestöille globaalikasvatuksen, kehitysviestinnän ja vaikuttamistyön laadunkehittämistyötä. Tarjolla on monipuolista koulutusta, neuvontaa ja vertaisoppimisen mahdollisuuksia.

Globaalikasvatuskoulutusten aiheita ovat muun muassa globaalikasvatuksen ja viestinnän arvot ja etiikka, kriittinen globaalikasvatus, globaalikasvatushankkeiden suunnittelu, seuranta ja arviointi sekä globaalikasvatuksen tuloksellisuus.

Globaalikasvatustyön laatua kehitetään myös vertaisoppimisen keinoja hyödyntämällä. Järjestöt ovat yhteistyössä laatineet niin eettiset ohjeet järjestöjen kummitoiminnalle kuin ohjeiston etelän äänen vahvistamiseksi globaalikasvatuksessa ja kehitysviestinnässä.

Laatua kehitetään myös joulukuussa 2017 alkaneessa kolmevuotisessa, EU-rahoitteisessa Frame, Voice, Report! -hankkeessa. Järjestöt voivat osallistua hankkeessa globaalikasvatuksen laatua vahvistavaan oppimisprosessiin ja saada rahallista tukea omille projekteilleen.

Tarjolla on myös neuvontaa globaalikasvatushankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja rahoituslähteiden löytämiseen.