Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen toimijoita ryhmäkuvassa OPS-puhekuplien kanssa.

Verkosto

Fingon koordinoimaan globaalikasvatusverkostoon kuuluu yli 100 globaalikasvatuksen alalla toimivaa kansalaisjärjestöä. Verkoston tavoitteena on edistää globaalikasvatusta Suomessa. Yhteistyö tuo voimaa vaikuttamiseen!

Verkoston jäsenet toimivat globaalikasvatuksen parissa kukin omalla tavallaan ja omasta näkökulmastaan. Työ on monimuotoista ja järjestöjen näkökulmat täydentävät toisiaan. Verkosto tarjoaakin yhteistyökumppaneilleen laaja-alaista asiantuntemusta globaalikasvatuksen kentältä.

Toimintaa suunnitellaan yhdessä jäsenten kanssa. Viime vuosina globaalikasvatusverkosto on tehnyt vaikuttamistyötä muun muassa vaikuttamalla poliittisiin linjauksiin, kehittämällä globaalikasvatuksen laatua, kouluttamalla opettajia ja opettajaksi opiskelevia ja tekemällä yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa.

Tutustu verkoston toimintaan:

Verkostoon voivat liittyä kaikki globaalikasvatuksesta kiinnostuneet järjestötoimijat. Jäsenyys on maksutonta. Toimintaan voi osallistua omien voimavarojen rajoissa ja siltä osin kuin toiminta tukee järjestön omia tavoitteita. Verkoston seuraamisvinkkejä on koottu seuraa meitä -sivuille.