Luontoikoni.

Ympäristö

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ihmisten ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen vahvistaminen. Ympäristökasvatus havahduttaa huomaamaan, että ihminen on monin tavoin riippuvainen elinvoimaisesta luonnosta.

Ympäristövastuullinen ihminen on tietoinen oman toimintansa seurauksista ja maailman ekologisen kantokyvyn rajoista. Ympäristökasvatus ohjaa kohtuullisuuteen ja kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Ympäristökasvatuksen kohderyhmiä voivat olla niin lapset, nuoret kuin aikuiset.

Kaikkien ikäryhmien ympäristökasvatukseen saa tukea kansalaisjärjestöjen tuottamista materiaaleista ja menetelmistä. Ympäristöteeman käsittelyyn soveltuvat vinkit löytyvät Globaalikasvatuksen vinkkipankista.