Maapalloikoni.

Kestävä kehitys

Kasvatuksella on merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän kehityksen kasvatus on monin tavoin synonyymi globaalikasvatukselle, mutta sillä on myös omat historialliset juurensa. Tuoreessa YK:n Agenda 2030 -viitekehyksessä kasvatus ja koulutus nähdään keskeisiksi keinoksi edistää sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävää kehitystä. Olennaista on oman toiminnan vaikutusten hahmottaminen maailmanlaajuisesti.

Kestävän kehityksen kasvatus kannustaa ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja vastuunottamiseen maailman tulevaisuudesta erilaisissa rooleissaan niin työelämässä kuin yksityishenkilönä.

Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamiseen on mahdollisuus saada tukea erilaisilta kansalaisjärjestöiltä. Ne tarjoavat eri ikäryhmille suunnattuja materiaaleja ja oppaita. Järjestöjen vinkit globaalikasvatukseen löytyvät Globaalikasvatuksen vinkkipankista, josta saa apuja myös kestävän kehityksen käsittelyyn.