Luontoikoni.

Ympäristö

Ympäristökasvatuksen tavoitteena on ihmisten ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen vahvistaminen. Ympäristökasvatus havahduttaa huomaamaan, että ihminen on monin tavoin riippuvainen elinvoimaisesta luonnosta.

Ympäristövastuullinen ihminen on tietoinen oman toimintansa seurauksista ja maailman ekologisen kantokyvyn rajoista. Ympäristökasvatus ohjaa kohtuullisuuteen ja kestävän elämäntavan omaksumiseen.

Ympäristökasvatuksen kohderyhmiä voivat olla niin lapset, nuoret kuin aikuiset.

Globaalikasvatuksen piirissä aktiivisesti toimivat kansalaisjärjestöt tuottavat materiaalia ja menetelmiä globaalikasvattajien tueksi. Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytyy monipuolisia ja toiminnallisia ideoita myös ympäristöteeman käsittelyyn.