Kyyhkyikoni sinisellä taustalla.

Rauha

Rauhankasvatus vahvistaa ihmisten empatiakykyä, yhdessä elämisen taitoja ja rauhankulttuuria. Se tarjoaa keinoja arvostavaan kohtaamiseen ja rakentavaan vuorovaikutukseen.

Rauhankasvatus pureutuu väkivallan syihin ja ohjaa ihmisiä ratkaisemaan kiistoja ja konflikteja rauhanomaisesti. Sovittelun ja neuvottelun taidot sekä kyky asettua toisen ihmisen asemaan ovat rauhankasvatuksen avaintaitoja.

Rauhankasvatus perustuu Unescon suositukseen (1974) yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta.