Moninaisuus

Moninaisuus

Kasvatuksella voidaan rohkaista ihmisiä kyseenalaistamaan ja arvioimaan kriittisesti omia käsityksiään ja ennakkoluulojaan toisista ihmisistä ja ihmisryhmistä. Yhdenvertaisuutta edistävä kasvatus ohjaa ahtaiden yhteiskunnan normien näkyväksi tekemiseen ja aktiiviseen purkamiseen. Moninaisuuskasvatus tarjoaa välineitä moninaisuutta kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen ja luo edellytyksiä yhdessä elämiselle.

Moninaisuuskasvatus pyrkii takaamaan jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai muista ominaisuuksista riippumatta.

Monet suomalaiset kansalaisjärjestöt tarjoavat materiaaleja ja tukea globaalikasvatuksen teemojen käsittelyyn erilaisista näkökulmista. Globaalikasvatuksen vinkkipankkiin on koottu myös moninaisuuteen liittyviä järjestöjen tuottamia materiaaleja, joista globaalikasvattajien on mahdollista saada ideoita ja opastusta omaan työhönsä.