Medialaiteikoni.

Media

Mediakasvatus on globaalikasvatuksen kentässä läpileikkaava teema. Mediat muokkaavat vahvasti käsityksiämme maailmasta. Mediakasvatus tarjoaa eväitä eri medioiden ja niissä välitettyjen viestien kriittiseen tarkasteluun. Mediakasvatus tekee näkyväksi viestintään liittyvää valtaa ja vahvistaa ihmisten medialukutaitoa.

Mediakasvatuksella vahvistetaan myös ihmisten kykyä hyödyntää eri medioita yhteiskunnalliseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen.