Maapalloikoni.

Kestävä kehitys

Kasvatuksella on merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän kehityksen kasvatus on monin tavoin synonyymi globaalikasvatukselle, mutta sillä on myös omat historialliset juurensa. Tuoreessa YK:n Agenda 2030 -viitekehyksessä kasvatus ja koulutus nähdään keskeisiksi keinoksi edistää sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävää kehitystä. Olennaista on oman toiminnan vaikutusten hahmottaminen maailmanlaajuisesti.

Kestävän kehityksen kasvatus kannustaa ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja vastuunottamiseen maailman tulevaisuudesta erilaisissa rooleissaan niin työelämässä kuin yksityishenkilönä.

Tukea globaalikasvatukseen opettajien ja kasvattajien on mahdollista saada esimerkiksi aktiivisesti toimivilta kansalaisjärjestöiltä. Ne tarjoavat eri ikäryhmille suunnattuja erilaisia materiaaleja ja oppaita. Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytää järjestöjen vinkkejä myös kestävän kehityksen käsittelyyn.