Lähikuva kirjahyllystä.

Taustatieto ja tutkimukset

Globaalikasvatuksen merkitys tutkimuskohteena on noussut viime vuosien aikana niin Suomessa kuin maailmalla. Vuonna 2017 perustettiin alaan vihkiytyneiden tutkijoiden kansainvälinen verkosto Academic Network of Global Education and Learning (ANGEL), jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijoiden, toimijoiden ja päätöksentekijöiden välistä vuoropuhelua.

Suomessakin on viime vuosina tehty ilahduttavasti globaalikasvatuksen alaan liittyvää tutkimusta. Syksyllä 2018 perustetiin globaalikasvatuksen suomalainen tutkijaverkosto Global Education Research in Finland, joka pyrkii edistämään tutkijoiden välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä toimijoiden kanssa. Fingo on mukana verkoston koordinaatioryhmässä ja pyrkii omalta osaltaan toimimaan sillanrakentajana tutkijoiden ja toimijoiden välillä. Tutkijaverkoston postilistaa ylläpitää Fingo ja sille voivat liittyä globaalikasvatuksen tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet toimijat.

Kestävän kehityksen kasvatuksen kentän tukijat puolestaan ovat perustaneet monialaisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen SIRENE-verkoston.

Tutkimuksen kannalta on merkittävää, että Oulun yliopistolta löytyy maailmanlaajuisestikin harvinainen globaalikasvatuksen professuuri. Myös Helsingin yliopistossa on globaalikasvatusteemoihin linkittyvää kaksi Unesco-professoria.

Globaalikasvatusta käsitteleviin tutkimuksiin voi tutustua myös tieteellisissä julkaisuissa. Tällaisia ovat muun muassa Policy & Practice: A Development Education Review sekä The International Journal of Development Education and Global Learning.

Kehitysjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Concord ylläpitää verkkosivullaan kattavaa kehityskysymyksiin erikoistunutta verkkokirjastoa, josta löytyy runsaasti materiaalia myös globaalikasvatukseen ja sen laadun kehittämiseen liittyen. Lisää tietoa globaalikasvatuksen laatu -alasivulta.