Lähikuva kirjahyllystä.

Taustatieto ja tutkimukset

Globaalikasvatuksen merkitys tutkimuskohteena on noussut viime vuosien aikana. Vuonna 2017 perustettiin alaan vihkiytyneiden tutkijoiden kansainvälinen verkosto Academic Network of Global Education and Learning (ANGEL).

Globaalikasvatusta käsitteleviin tutkimuksiin voi tutustua myös tieteellisissä julkaisuissa. Tällaisia ovat muun muassa Policy & Practice: A Development Education Review sekä The International Journal of Development Education and Global Learning.

Myös Suomessa on viime vuosina tehty ilahduttavasti globaalikasvatuksen alaan liittyvää tutkimusta. Oulun yliopistolta löytyy globaalikasvatusken professuuri. Myös Helsingin yliopiston globaalikasvatustyö vahvistuu, kun vuoden 2018 alussa työnsä aloittaa kaksi uutta Unesco-professoria.

Kestävän kehityksen kasvatuksen kentällä toimijat tukijat ovat perustaneet monialaisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen SIRENE-verkoston edistääkseen tutkijoiden välistä vuoropuhelua sekä alan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kehitysjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö Concord ylläpitää verkkosivullaan kattavaa kehityskysymyksiin erikoistunutta verkkokirjastoa, josta löytyy runsaasti materiaalia myös globaalikasvatukseen ja sen laadun kehittämiseen liittyen.

Lisää tietoa globaalikasvatuksen laatu -alasivulta.