Viestintä- ja kehityskasvatustuen sekä matkatukien hallinnointi Kepalle

Kepan syyskokous päätti perjantaina 23.11.2012 vastata myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen siirtää viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnointi Kepalle.

Ulkoministeriö lähestyi Kepaa keväällä 2012 aloitteella, jonka myötä VKK- ja matkatukien hallinnointi ja tukia koskeva päätöksenteko siirrettäisiin Kepalle vuoden 2013 aikana.

Kevään ja syksyn 2012 aikana Kepassa on laadittu Kepan hallituksen toimeksiannon mukaisesti laaja taustaselvitys erilaisista mahdollisuuksista aloitteeseen liittyen. Sen mukaan esteitä tukien hallinoimiselle Kepassa ei ole, kunhan järjestelmästä rakennetaan avoin ja läpinäkyvä.

Varovaisen myönteistä kantaa aloitteeseen ovat kuvastaneet myös vuoden mittaan järjestetyt järjestökonsultaatiot. Niiden aikana on esitetty myös huolestuneita kysymyksiä esimerkiksi Kepan kattojärjestö- ja edunvalvojarooliin liittyen. Huolet ja kysymykset ovat olleet erityisen arvokasta aineistoa selvitystyölle: niiden pohjalta on etsitty toimivia ratkaisumalleja.

Tukihallinnon rakentaminen Kepassa alkaa vuonna 2013. Tukimuotoja tullaan uudistamaan järjestöjen toiveet huomioiden ja järjestöt tullaan kutsumaan mukaan kehittämiskeskusteluihin vuoden aikana.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »