Viestintä- ja kehityskasvatustuen sekä matkatukien hallinnointi Kepalle

Kepan syyskokous päätti perjantaina 23.11.2012 vastata myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen siirtää viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnointi Kepalle.

Ulkoministeriö lähestyi Kepaa keväällä 2012 aloitteella, jonka myötä VKK- ja matkatukien hallinnointi ja tukia koskeva päätöksenteko siirrettäisiin Kepalle vuoden 2013 aikana.

Kevään ja syksyn 2012 aikana Kepassa on laadittu Kepan hallituksen toimeksiannon mukaisesti laaja taustaselvitys erilaisista mahdollisuuksista aloitteeseen liittyen. Sen mukaan esteitä tukien hallinoimiselle Kepassa ei ole, kunhan järjestelmästä rakennetaan avoin ja läpinäkyvä.

Varovaisen myönteistä kantaa aloitteeseen ovat kuvastaneet myös vuoden mittaan järjestetyt järjestökonsultaatiot. Niiden aikana on esitetty myös huolestuneita kysymyksiä esimerkiksi Kepan kattojärjestö- ja edunvalvojarooliin liittyen. Huolet ja kysymykset ovat olleet erityisen arvokasta aineistoa selvitystyölle: niiden pohjalta on etsitty toimivia ratkaisumalleja.

Tukihallinnon rakentaminen Kepassa alkaa vuonna 2013. Tukimuotoja tullaan uudistamaan järjestöjen toiveet huomioiden ja järjestöt tullaan kutsumaan mukaan kehittämiskeskusteluihin vuoden aikana.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »
Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »