Viestintä- ja kehityskasvatustuen sekä matkatukien hallinnointi Kepalle

Kepan syyskokous päätti perjantaina 23.11.2012 vastata myönteisesti ulkoministeriön aloitteeseen siirtää viestintä- ja kehityskasvatus- sekä matkatukien hallinnointi Kepalle.

Ulkoministeriö lähestyi Kepaa keväällä 2012 aloitteella, jonka myötä VKK- ja matkatukien hallinnointi ja tukia koskeva päätöksenteko siirrettäisiin Kepalle vuoden 2013 aikana.

Kevään ja syksyn 2012 aikana Kepassa on laadittu Kepan hallituksen toimeksiannon mukaisesti laaja taustaselvitys erilaisista mahdollisuuksista aloitteeseen liittyen. Sen mukaan esteitä tukien hallinoimiselle Kepassa ei ole, kunhan järjestelmästä rakennetaan avoin ja läpinäkyvä.

Varovaisen myönteistä kantaa aloitteeseen ovat kuvastaneet myös vuoden mittaan järjestetyt järjestökonsultaatiot. Niiden aikana on esitetty myös huolestuneita kysymyksiä esimerkiksi Kepan kattojärjestö- ja edunvalvojarooliin liittyen. Huolet ja kysymykset ovat olleet erityisen arvokasta aineistoa selvitystyölle: niiden pohjalta on etsitty toimivia ratkaisumalleja.

Tukihallinnon rakentaminen Kepassa alkaa vuonna 2013. Tukimuotoja tullaan uudistamaan järjestöjen toiveet huomioiden ja järjestöt tullaan kutsumaan mukaan kehittämiskeskusteluihin vuoden aikana.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »