Viestintä- ja globaalikasvatustuen haku auki vuodelle 2013

Haku kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin vuodelle 2013 on avautunut. Kepa avustaa tukea hakevia järjestöjä hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Hakuaika päättyy 15.10.2012.

Ulkoasiainministeriö on varannut vuodelle 2011 määrärahan kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin. Tuki on harkinnanvaraista ja tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään ja globaalikasvatukseen, joka koskee

  • Kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa
  • Kehitysmaiden tai kehityspolitiikan näkökulmasta ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä tai humanitaarisia kysymyksiä
  • Suomen kehityspoliittisia painopisteitä ja läpileikkaavia teemoja
  • YK:n vuosituhattavoitteita

Kaksivuotisiin globaalikasvatushankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta enintään 100 000 euroa / hanke.

Määrärahojen rajallisuuden vuoksi ministeriö tulee painottamaan hankkeita, jotka tuovat erityistä lisäarvoa ja nostavat kehityspoliittiseen keskusteluun uusia näkökulmia ja tavoittavat olennaisia kohderyhmiä. Ministeriön kannustaa materiaalin tuottamiseen sähköisessä muodossa.

Järjestöjä kehotetaan hankkeissaan noudattamaan hallituksen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia ja painopisteitä sekä kehityspoliittista kansalaisyhteiskuntalinjausta. Lisäksi tulee noudattaa viestintä- Ja globaalikasvatushankkeiden ohjeistusta sekä valtionavustuslakia.

Voimavarojen käytön tehostamiseksi ministeriö toivoo, että kansalaisjärjestöt toteuttavat hankkeitansa yhteistyössä muiden järjestöjen, julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Hakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille, jotka ovat saatavissa ministeriön verkkosivulta.

Hakemukset tulee toimittaa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kirjaamoon (PL 403, 0023 Valtioneuvosto tai käyntiosoite Katajanokanlaituri 3, 00160 Helsinki) maanantaihin 15. lokakuuta 2012 klo 16:15 mennessä. Lisäksi hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen keo-30@formin.fi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kepalta tukea hankkeiden suunnitteluun

Kepa tarjoaa tukea hakeville tai sitä harkitseville järjestöille neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Kysymyksiä ja kommentoitavia hakemuksia voi lähettää osoitteeseen vkkneuvonta@kepa.fi.

Hakemusten kommentointia varten suosittelemme varaamaan ajan etukäteen. Vapaat ajat ja varaamisohjeet löytyvät osoitteesta: www.globaalikasvatus.fi/palvelut/neuvonta.

Järjestöillä on myös mahdollisuus saada lisätietoa tuesta torstaina 13.9.2012 kello 15-16:30 Kepassa (Töölöntorinkatu 2A Helsinki) pidettävässä infotilaisuudessa, jossa myös ulkoministeriön edustajat ovat paikalla. Kepan neuvojat ovat lisäksi tavattavissa tilaisuuden jälkeen klo 17:30 saakka. Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen 11.9. mennessä osoitteeseen vkkneuvonta@kepa.fi.

Lisätietoa:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »