Viestintä- ja globaalikasvatustuen haku auki vuodelle 2013

Haku kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin vuodelle 2013 on avautunut. Kepa avustaa tukea hakevia järjestöjä hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Hakuaika päättyy 15.10.2012.

Ulkoasiainministeriö on varannut vuodelle 2011 määrärahan kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin. Tuki on harkinnanvaraista ja tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään ja globaalikasvatukseen, joka koskee

  • Kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa
  • Kehitysmaiden tai kehityspolitiikan näkökulmasta ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä tai humanitaarisia kysymyksiä
  • Suomen kehityspoliittisia painopisteitä ja läpileikkaavia teemoja
  • YK:n vuosituhattavoitteita

Kaksivuotisiin globaalikasvatushankkeisiin voidaan myöntää rahoitusta enintään 100 000 euroa / hanke.

Määrärahojen rajallisuuden vuoksi ministeriö tulee painottamaan hankkeita, jotka tuovat erityistä lisäarvoa ja nostavat kehityspoliittiseen keskusteluun uusia näkökulmia ja tavoittavat olennaisia kohderyhmiä. Ministeriön kannustaa materiaalin tuottamiseen sähköisessä muodossa.

Järjestöjä kehotetaan hankkeissaan noudattamaan hallituksen kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia ja painopisteitä sekä kehityspoliittista kansalaisyhteiskuntalinjausta. Lisäksi tulee noudattaa viestintä- Ja globaalikasvatushankkeiden ohjeistusta sekä valtionavustuslakia.

Voimavarojen käytön tehostamiseksi ministeriö toivoo, että kansalaisjärjestöt toteuttavat hankkeitansa yhteistyössä muiden järjestöjen, julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Hakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille, jotka ovat saatavissa ministeriön verkkosivulta.

Hakemukset tulee toimittaa ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston kirjaamoon (PL 403, 0023 Valtioneuvosto tai käyntiosoite Katajanokanlaituri 3, 00160 Helsinki) maanantaihin 15. lokakuuta 2012 klo 16:15 mennessä. Lisäksi hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen keo-30@formin.fi. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kepalta tukea hankkeiden suunnitteluun

Kepa tarjoaa tukea hakeville tai sitä harkitseville järjestöille neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Kysymyksiä ja kommentoitavia hakemuksia voi lähettää osoitteeseen vkkneuvonta@kepa.fi.

Hakemusten kommentointia varten suosittelemme varaamaan ajan etukäteen. Vapaat ajat ja varaamisohjeet löytyvät osoitteesta: www.globaalikasvatus.fi/palvelut/neuvonta.

Järjestöillä on myös mahdollisuus saada lisätietoa tuesta torstaina 13.9.2012 kello 15-16:30 Kepassa (Töölöntorinkatu 2A Helsinki) pidettävässä infotilaisuudessa, jossa myös ulkoministeriön edustajat ovat paikalla. Kepan neuvojat ovat lisäksi tavattavissa tilaisuuden jälkeen klo 17:30 saakka. Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen 11.9. mennessä osoitteeseen vkkneuvonta@kepa.fi.

Lisätietoa:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »