Vastaa kyselyyn tukiuudistuksesta

Ulkoasiainministeriö lähestyi Kepaa viime keväänä aloitteella, joka siirtäisi viestintä- ja kehityskasvatus- (VKK) sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien hallinnoinnin sekä tukia koskevan päätöksenteon Kepalle. Aiheesta aloitettiin tällöin laaja järjestöjen konsultaatio.

Kepan hallitus päätti 11.6.2012 keväällä toteutetun konsultaation pohjalta, että selvitystä tukien siirtämiseksi Kepalle tai sen yhteyteen perustettavalle erilliselle organisaatiolle tulee jatkaa – kuitenkin niin, ettei sitoumuksia puoleen tai toiseen vielä tässä vaiheessa tehdä.

Kepa järjesti 18.9.2012 avoimen keskustelutilaisuuden, jossa keskusteltiin muun muassa tukien uudistustarpeista, hallinnon periaatteista ja reunaehdoista, mikäli tuet siirrettäisiin Kepalle. Järjestökonsultaatiota täydennetään nyt kyselyllä, johon toivomme vastauksia niin Kepan jäsenkuntaan kuuluvilta ja siihen kuulumattomilta tukia hyödyntäviltä järjestöiltä.

Vastaamalla tähän kyselyyn maanantaihin 8.10.2012 mennessä voitte vaikuttaa tukien ja niiden hallinnollisten menettelytapojen kehittämiseen. Mikäli tukia ei siirretä Kepalle, tietoa hyödynnetään tukien kehittämiseen pyrkivässä vaikuttamistyössä.

Konsultaatioon voi osallistua mieluiten vastaamalla sähköiseen kyselyyn osoitteessa:  https://fi.surveymonkey.com/s/tukiuudistuskysely-2012, tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaukset tämän viestin lopusta löytyviin kysymyksiin sähköpostitse osoitteeseen: vkkneuvonta@kepa.fi.

Lisätietoa

* * *

Kysymykset:

1. Miten tukimuotoja (VKK-tuki, konferenssimatkatuki, hankevalmistelumatkatuki) tulisi uudistaa? Mainitkaa 3 tärkeintä uudistusta.

2. Mitkä ovat mielestänne 3 tärkeintä periaatetta, joita tukien hallinnoinnissa tulisi noudattaa?

3. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät reunaehdot sille, että tukien hallinnointi ja päätöksenteko voidaan siirtää Kepalle tai sen yhteyteen perustettavalle erilliselle organisaatiolle?

4. Mikä olisi paras taho hallinnoimaan tukia? a) Erillinen yksikkö Kepassa b) Uusi Kepan yhteyteen perustettava organisaatio c) Muu taho, mikä?

5. Kenen pitäisi tehdä tukiin liittyvät päätökset? (Esim. Kepan hallitus, hakemusten käsittelystä vastaavat virkailijat, järjestöjen edustajista valittava ”laaturyhmä”, Kepan UM:n ja järjestöjen edustajista koostuva ryhmä tms.)

6. Millainen suhde tukien hallinnoinnilla tulisi olla Kepan neuvonta- ja koulutuspalveluihin?

7. Tulisiko järjestöjen voida osallistua jollakin tavoin a) tukien jakokritereiden määrittämiseen b) tukihakemusten arviointiin c) tukia koskevaan päätöksentekoon? Miten ja miksi?

Kiitos vastauksista!

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »