Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistetaan

Valtakunnallisten opetussuunnitelmauudistusten jälkeen päivitysvuorossa ovat varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet. Uudistuksen työtahti on ripeä, mutta luvassa on myös kuulemisia. Kehittämistyöstä vastaa opetushallitus.

Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallinen kehittämistyö on käynnistynyt Opetushallituksessa. Edelliset perusteet ovat vuodelta 2003. Ne nostivat varhaiskasvatuspedagogiikan keskipisteeseen leikkivän, liikkuvan, tutkivan ja luovan lapsen.

Edellinen suunnitelma oli suositusluonteinen, mutta se otettiin käyttöön lähes kaikissa kunnissa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma ei enää perustu vapaaehtoisuuteen, vaan varhaiskasvatus nähdään entistä selkeämmin lapsen oikeutena, jonka toteuttaminen on kuntien velvollisuus.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat ja edistävät laadun kehittämistä varhaiskasvatuksessa. Olennaista olisikin sitoa varhaiskasvatus osaksi esiopetuksen ja peruskoulun opetusuunnitelmien jatkumoa ja tarjota jo varhaisesta vaiheesta alkaen eväitä toisten kunnioittamiseen ja kestävään elämäntapaan. Globaalikasvatus tulisi nähdä myös päiväkotilasten oikeutena.

Varhaiskasvatussuunnitelman uudistustyöstä vastaa opetushallitus. Syksyn aikana on luvassa sidosryhmiä ja asiantuntijatahoja osallistavia teematyöpajoja. Marraskuulla avautuu myös kommentointimahdollisuus verkossa. Elokuussa 2016 luonnokset lähetetään viralliselle lausuntokierrokselle, ja Opetushallituksen on määrä saada perusteet valmiiksi lokakuussa 2016.

Lue lisää:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »