Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kommenteilla

Opetushallitus työstää parhaillaan uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Niiden laadintaan voi osallistua kaikille avoimen verkkokommentoinnin kautta. Vaikuttamisaikaa on 23.11. saakka. Kepa kutsuu järjestöt keskustelemaan globaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti perusteista tulee ensimmäistä kertaa velvoittava asiakirja, jonka pohjalta kunnat laativat ja ottavat 1.8.2017 alkaen käyttöön omat paikalliset varhaiskasvatuksen suunnitelmansa. Uudistamisen tavoitteena on kirkastaa varhaiskasvatuksen merkitystä osana lapsen elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä kehittää varhaiskasvatuksen laatua valtakunnallisesti.

Tulevaisuuden taidot osana kyselyä

Verkkokyselyn kysymykset käsittelevät varhaiskasvatuksen tavoitteita, lasten ja huoltajien osallisuutta sekä varhaiskasvatuksessa harjoiteltavia tulevaisuuden taitoja ja valmiuksia.

Tulevaisuuden kansalaistaitojen osalta globaalikasvatuksen huomioiminen osana varhaiskasvatusta olisi ehdottoman tärkeää. Pohja aktiivisen kansalaisen identiteetille muodostuu jo varhain. Siksi kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamisesta ovat tärkeitä jo varhaiskasvatuksessa.

Monet globaalikasvatuksen teemat, kuten lapsen oikeudet, toisten ihmisten kunnioittaminen ja ympäristöstä huolehtiminen, tulisi sisällyttää varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatussuunnitelma tulisikin laatia vahvasti perusopetuksen maailmankansalaisuutta korostavan opetussuunnitelman hengessä, jotta oppimisen polku peruskouluun jatkuisia luontevana.

Osallistu kommentoimalla ja keskustelemalla

Opetushallitus tarjoaa kaikille avoimen mahdollisuuden osallistua prosessiin verkossa avatun kommentoinnin muodossa. Vastauksia tullaan hyödyntämään perusteiden laadinnassa. Kommentointi on avoinna 23.11.2015 saakka.

Kepa vastaa kyselyyn omalta osaltaan ja kutsuu samalla kaikki aiheesta kiinnostuneet osallistumaan kommenttien hahmotteluun globaalikasvatuksen näkökulmasta. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta aamukahveille maanantaina 16.11. klo 9 Kepan toimistolle (ilmoittautumiset: globaalikasvatus@kepa.fi viimeistään torstaina 12.11.) tai kirjaamalla ajatuksiasi verkkodokumenttiin.

Lisätietoa:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »