Ulkoministeriön tuki järjestöjen globaalikasvatustyölle romahti

Tukea kansalaisjärjestöjen viestintä- ja globaalikasvatustyöhön myönnettiin tuleville kahdelle vuodelle ennätyksellisen vähän. Monet hyvät hankkeet jäivät ilman rahoitusta. Ulkoministeriön tukipäätökset postitettiin järjestöille juuri ennen joulua.

Ulkoministeriö on ollut kansalaisjärjestöjen globaalikasvatustyön merkittävin rahoittaja. Viestintä- ja globaalikasvatustuki on mahdollistanut suhteellisen pienellä panostuksella paljon laadukasta toimintaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ja siitä ovat hyötyneet vuosittain kymmenettuhannet suomalaiset.

Vuonna 2015 tehdyt leikkaukset järjestöjen kehitysyhteistyöhön ovat kohdistuneet erityisen rajusti järjestöjen globaalikasvatustyöhön: vuonna 2015 hakukierros jäi kokonaan välistä ja nyt tukeen kohdistuivat 65 prosentin leikkaukset. Seuraavalle kahdelle vuodelle tukea on tarjolla vain 1,4 miljoonaa euroa, kun aiemmin tuen vuosibudjetti liikkui 2 miljoonan euron tuntumassa.

***

Kepan tiedotteessa (22.12.) Globaalikasvatuksesta leikattiin 65 prosenttia todetaan, että leikkaukset ovat ristiriidassa poliittisten pyrkimysten kanssa. Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan, jonka toteutuminen edellyttää kansalaisten sitouttamista mukaan talkoisiin. Uusissa opetussuunnitelmissa globaalikasvatuksen teemat painottuvat ja järjestöjä kutsutaan mukaan yhteistyöhön koulujen kanssa.

Poliittisesta johdonmukaisuudesta ei tällä tavoin ansaita papukaijamerkkejä, mutta vielä huolestuttavampaa on, jos pohditaan leikkauksia maapallon tulevaisuuden kannalta. Nyt jos koska olisi aika panostaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Tähän koulutus on tunnetusti keskeinen keino.

Myös OECD on katsonut koululaisten globaalit taidot keskeiseksi kehittämisalueeksi. Näitä taitoja arvioidaan seuraavassa kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa vuonna 2018. Rahoitusleikkausten jälkeen järjestöjen mahdollisuudet tukea koululaisten globaaleja taitoja ovat varsin rajalliset, vaikka annettavaa olisi paljon. On valitettavaa, että Suomella on yhä vähemmän varaa ja intoa panostaa kestävään tulevaisuuteen ja kansalaisten kompetensseihin.

***

Viestintä- ja globaalikasvatustyön leikkausten vuoksi monet järjestöt joutuvat nyt laittamaan globaalikasvatustyössä lapun luukulle. Lopputulos on, että uusia opetusmenetelmiä kehitetään yhä vähemmän, kasvattajille, kouluttajille ja yrityksille tarjotaan yhä vähemmän tukea globaalin vastuun kysymyksissä sekä monet koulut jäävät vaille järjestöjen kouluvierailijoita. Paljon hyvää työtä jää tekemättä.

Kepa pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan VGK-tuen tulevaisuuteen ja jakamaan tietoa muista rahoitusmahdollisuuksista, jota voi hyödyntää järjestöjen globaalikasvatus- ja viestintätyöhön. Järjestöväki on lämpimästi tervetullut myös keskustelemaan rahoituspäätöksistä 18.1. järjestettävään Kepan tilaisuuteen Shokki vai mahdollisuus – järjestöt koolle UM:n tukipäätösten jälkeen. Kevään aikana järjestetään lisäksi varainhankintaan liittyvää koulutusta.

Ei hukata toivoa paremmasta tulevaisuudesta!

Lue lisää:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänään Suomessa nostettiin ensimäistä kertaa liput salkoon lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus tulevaisuuteen. Lapsen oikeuksien toteutuminen rakentaa pohjan hyvälle tulevaisuudelle, toiveikkuudelle ja tulevaisuususkolle, kirjoittaa Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Utopia = paikka, jota ei vielä ole

Naisten äänioikeus, elämää helpottavat kodinkoneet, orjuuden loppuminen, työläisen vapaa-aika, nämä kaikki olivat menneisyyden utopioita, jotka ovat ainakin jossain määrin ja jossain päin maailmaa toteutuneet. Nyt ja huomenna on aika alkaa rakentaa tulevaisuuden utopioita. Siihen työhön Transformer 2030 - Tulevaisuuden tekijät -hanke tarjoaa vetoapua Suomen ammattikasvattajille.
Lue lisää »