Tutkija: Globaalikasvatus tulisi saada mukaan opetussuunnitelmaan

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan globaalikasvatus tulisi juurruttaa osaksi opetussuunnitelmaa. Koulut pitävät asiaa tärkeänä, mutta asiaan ei panosteta tarpeeksi, koska se ei ole pakollista.

Anna-Kaisa Pudas ruotii väitöskirjassaan globaalikasvatuksen tilaa Suomessa. Globaalikasvatusta on yritetty tuoda koulumaailmaan erilaisten ohjelmien kautta yli kymmenen vuoden ajan, mutta kansalliseen opetussuunnitelmaan se ei edelleenkään kuulu.

Vaikka monet globaalikasvatuksen teemat opetussuunnitelmassa nousevatkin esille, ne eivät riitä ”pakottamaan” kouluja tarttumaan globaalikasvatukseen riittävällä panoksella, vaikka asia koettaisiinkin tärkeäksi ja kiinnostavaksi.

Globaalikasvatuksesta kouluissa olisi monenlaista hyötyä. Maailman tarkastelu useista eri näkökulmista avaa maailmankuvia. Tämä voisi myös auttaa maahanmuuttajataustaisia lapsia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan.

Globaalikasvatuksen vahvistamisella kouluissa voitaisiin Pudaksen mukaan varautua tulevaisuuden mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Globaalikasvatuksen ytimessä olevia ihmisoikeuskasvatusta ja yhdenvertaisuuden periaatetta painottamalla voitaisiin esimerkiksi puuttua rasismiin.

Anna-Kaisa Pudaksen väitteli globaalikasvatuksen tilasta perusopetuksessa perjantaina 14.8. Oulun yliopistossa.

Lue lisää:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »