Tutkija: Globaalikasvatus tulisi saada mukaan opetussuunnitelmaan

Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan globaalikasvatus tulisi juurruttaa osaksi opetussuunnitelmaa. Koulut pitävät asiaa tärkeänä, mutta asiaan ei panosteta tarpeeksi, koska se ei ole pakollista.

Anna-Kaisa Pudas ruotii väitöskirjassaan globaalikasvatuksen tilaa Suomessa. Globaalikasvatusta on yritetty tuoda koulumaailmaan erilaisten ohjelmien kautta yli kymmenen vuoden ajan, mutta kansalliseen opetussuunnitelmaan se ei edelleenkään kuulu.

Vaikka monet globaalikasvatuksen teemat opetussuunnitelmassa nousevatkin esille, ne eivät riitä ”pakottamaan” kouluja tarttumaan globaalikasvatukseen riittävällä panoksella, vaikka asia koettaisiinkin tärkeäksi ja kiinnostavaksi.

Globaalikasvatuksesta kouluissa olisi monenlaista hyötyä. Maailman tarkastelu useista eri näkökulmista avaa maailmankuvia. Tämä voisi myös auttaa maahanmuuttajataustaisia lapsia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan.

Globaalikasvatuksen vahvistamisella kouluissa voitaisiin Pudaksen mukaan varautua tulevaisuuden mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Globaalikasvatuksen ytimessä olevia ihmisoikeuskasvatusta ja yhdenvertaisuuden periaatetta painottamalla voitaisiin esimerkiksi puuttua rasismiin.

Anna-Kaisa Pudaksen väitteli globaalikasvatuksen tilasta perusopetuksessa perjantaina 14.8. Oulun yliopistossa.

Lue lisää:

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »