lapsia koulussa
Kuva: Pixabay

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta globaalikasvatuksen keinoin

Tänään vietetään kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää, jonka edistäminen on myös globaalikasvatuksen ytimessä. Järjestöt tarjoavat lukuisia vinkkejä aiheen käsittelyyn ja siihen, kuinka jokainen meistä voi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta omassa arjessaan.

Vuonna 2007 YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on nostaa esiin oikeudenmukaisuuteen liittyviä haasteita ja muistuttaa, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi YK:n tärkeimmistä kehitystavoitteista.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että ihmisillä on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Kaikilla ihmisillä tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässään.

Todellisuudessa useat tekijät kuitenkin rajoittavat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Ihmiset ympäri maailmaa kohtaavat syrjintää esimerkiksi sukupuolen, iän, kansallisuuden, uskonnon, vamman tai kulttuuritaustan takia. Epätasa-arvoa ylläpitävät rakenteet ja ennakkoluulot rajoittavat yksilöiden toimijuutta ja syövät valtavan määrän siitä potentiaalista, joka yhteiskunnassa voisi olla käytössä.

Osa ihmisistä ei saa mahdollisuutta käydä koulua, tehdä työtä tai olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin. Tämä jarruttaa koko yhteiskunnan kehitystä.  Monissa maissa ihmisten toimijuutta rajoittavat myös lukuisat globaalit haasteet kuten konfliktit, köyhyys ja nälänhätä.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on edellytys yksilöiden ja yhteisöjen menestykselle. Sen lisäksi ja ennen kaikkea, se on pohja jokaisen yksilön ihmisarvoa kunnioittavalle elämälle sekä ihmisten keskinäiselle arvostukselle ja kunnioitukselle.

Oikeudenmukaisuuden esteiden purkamiseen tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, joiden avulla voidaan saavuttaa muutoksia sekä ihmisten asenteissa että epäoikeudenmukaisuutta ylläpitävissä yhteiskunnan rakenteissa. Meillä jokaisella on vastuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisestä omassa lähipiirissämme ja yhteiskunnassamme.

Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytyy runsaasti erilaisia tehtäviä ja opetusmateriaaleja, joiden avulla sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä aiheita, esimerkiksi ihmisoikeuksia, vaikuttamista ja rasismiin puuttumista, voidaan käsitellä ymmärrettävästi ja innostavasti.

Lisätietoa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivästä löytyy teemapäivän kotisivuilta (englanniksi) sekä Suomen YK-liiton sivuilta.

Psst globaalikasvattaja! Ihmisoikeuksiin liittyvää opetusmateriaalia voi hyödyntää teemaopetuksessa myös Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä, jota vietetään tiistaina 19. maaliskuuta.

Pauliina Hongisto

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänään Suomessa nostettiin ensimäistä kertaa liput salkoon lapsen oikeuksien päivän kunniaksi. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus tulevaisuuteen. Lapsen oikeuksien toteutuminen rakentaa pohjan hyvälle tulevaisuudelle, toiveikkuudelle ja tulevaisuususkolle, kirjoittaa Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Utopia = paikka, jota ei vielä ole

Naisten äänioikeus, elämää helpottavat kodinkoneet, orjuuden loppuminen, työläisen vapaa-aika, nämä kaikki olivat menneisyyden utopioita, jotka ovat ainakin jossain määrin ja jossain päin maailmaa toteutuneet. Nyt ja huomenna on aika alkaa rakentaa tulevaisuuden utopioita. Siihen työhön Transformer 2030 - Tulevaisuuden tekijät -hanke tarjoaa vetoapua Suomen ammattikasvattajille.
Lue lisää »