lapsia koulussa
Kuva: Pixabay

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta globaalikasvatuksen keinoin

Tänään vietetään kansainvälistä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää, jonka edistäminen on myös globaalikasvatuksen ytimessä. Järjestöt tarjoavat lukuisia vinkkejä aiheen käsittelyyn ja siihen, kuinka jokainen meistä voi edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta omassa arjessaan.

Vuonna 2007 YK:n yleiskokous julisti helmikuun 20. päivän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on nostaa esiin oikeudenmukaisuuteen liittyviä haasteita ja muistuttaa, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi YK:n tärkeimmistä kehitystavoitteista.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että ihmisillä on mahdollisuus saavuttaa täysi potentiaalinsa yhteiskunnassa. Kaikilla ihmisillä tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässään.

Todellisuudessa useat tekijät kuitenkin rajoittavat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Ihmiset ympäri maailmaa kohtaavat syrjintää esimerkiksi sukupuolen, iän, kansallisuuden, uskonnon, vamman tai kulttuuritaustan takia. Epätasa-arvoa ylläpitävät rakenteet ja ennakkoluulot rajoittavat yksilöiden toimijuutta ja syövät valtavan määrän siitä potentiaalista, joka yhteiskunnassa voisi olla käytössä.

Osa ihmisistä ei saa mahdollisuutta käydä koulua, tehdä työtä tai olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin. Tämä jarruttaa koko yhteiskunnan kehitystä.  Monissa maissa ihmisten toimijuutta rajoittavat myös lukuisat globaalit haasteet kuten konfliktit, köyhyys ja nälänhätä.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on edellytys yksilöiden ja yhteisöjen menestykselle. Sen lisäksi ja ennen kaikkea, se on pohja jokaisen yksilön ihmisarvoa kunnioittavalle elämälle sekä ihmisten keskinäiselle arvostukselle ja kunnioitukselle.

Oikeudenmukaisuuden esteiden purkamiseen tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, joiden avulla voidaan saavuttaa muutoksia sekä ihmisten asenteissa että epäoikeudenmukaisuutta ylläpitävissä yhteiskunnan rakenteissa. Meillä jokaisella on vastuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisestä omassa lähipiirissämme ja yhteiskunnassamme.

Globaalikasvatuksen vinkkipankista löytyy runsaasti erilaisia tehtäviä ja opetusmateriaaleja, joiden avulla sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä aiheita, esimerkiksi ihmisoikeuksia, vaikuttamista ja rasismiin puuttumista, voidaan käsitellä ymmärrettävästi ja innostavasti.

Lisätietoa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivästä löytyy teemapäivän kotisivuilta (englanniksi) sekä Suomen YK-liiton sivuilta.

Psst globaalikasvattaja! Ihmisoikeuksiin liittyvää opetusmateriaalia voi hyödyntää teemaopetuksessa myös Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä, jota vietetään tiistaina 19. maaliskuuta.

Pauliina Hongisto

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »