Perusopetuksen OPS viimeiselle lausuntokierrokselle

Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille.

Viimeiselle lausuntokierrokselle lähetetyt perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen alkaa kunta- ja koulukohtainen työ paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseksi. Uuden OPSin mukaiseen opetukseen siirrytään 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa opetushallituksen verkkosivulla. Perusteluonnosten lisäksi luettavana on perusopetuksen perusteiden tukimateriaaliksi tarkoitettu, päättöarviointiin liittyvä aineisto.
Molemmat opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Kepa ja kansalaisjärjestöt ovat vaikuttaneet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin useaan otteeseen valmistelutyön aikana.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »