Perusopetuksen OPS ohjaa kouluja globaalikasvatukseen

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmien perusteet julkistettiin juuri ennen joulua. Uuden OPSin mukaan globaalikasvatus on koulujen perustehtävä ja perusopetuksen tulee osaltaan luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

"Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti", todetaan perusopetuksen tehtävää käsittelevässä luvussa uudessa OPSissa.

Uusi OPS tunnistaa koulujen merkityksen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa. Kestävä tulevaisuus ei synny ilman peruskoulun panosta. Vain koulut voivat tarjota kokonaisille sukupolville eväät aktiiviseen maailmankansalaisuuteen.

Uusien valtakunnallisten perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016.

Tiiviimpää yhteistyötä koulujen ja järjestöjen välillä

Uusi OPS kannustaa myös yhteistyöhön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Globaalikasvatuksen tunnustaminen koulujen perustehtäväksi rakentaa pohjaa globaalikasvatusjärjestöjen ja koulujen yhä tiiviimmälle yhteistyölle.

Kouluyhteistyötä tekevien järjestöjen onkin hyvä tuntea uusi OPS ja suunnitella oma toimintansa tukemaan siinä määriteltyjä tavoitteita. Koulujen on helpompi tarttua yhteistyöhön, jos tarjonta on kohdistettu osuvasti.

Kepan koulutuksessa Miten huomioida uusi opetussuunnitelma järjestön kouluyhteistyössä? 24.3.2015 sukelletaan uuden OPSin saloihin ja etsitään yhtymäkohtia oman järjestön tavoitteisiin.

Globaalikasvatusta oppikirjoihin!

Suoran kouluyhteistyön lisäksi järjestöt pyrkivät tukemaan koulujen globaalikasvatusta vaikuttamalla oppikirjoihin. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä oppikirjoja uudistetaan. Tavoitteena on, että globaalikasvatuspainotus ja kestävä tulevaisuus huomioidaan niissäkin.

Järjestöjen seuraava oppikirjavaikuttamiseen liittyvä Globaalikasvatusta oppikirjoihin! -suunnittelukokous järjestetään Kepassa torstaina 15.1.2015 klo 14-16.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »