Perusopetuksen OPS ohjaa kouluja globaalikasvatukseen

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmien perusteet julkistettiin juuri ennen joulua. Uuden OPSin mukaan globaalikasvatus on koulujen perustehtävä ja perusopetuksen tulee osaltaan luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle.

"Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti", todetaan perusopetuksen tehtävää käsittelevässä luvussa uudessa OPSissa.

Uusi OPS tunnistaa koulujen merkityksen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa. Kestävä tulevaisuus ei synny ilman peruskoulun panosta. Vain koulut voivat tarjota kokonaisille sukupolville eväät aktiiviseen maailmankansalaisuuteen.

Uusien valtakunnallisten perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016.

Tiiviimpää yhteistyötä koulujen ja järjestöjen välillä

Uusi OPS kannustaa myös yhteistyöhön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Globaalikasvatuksen tunnustaminen koulujen perustehtäväksi rakentaa pohjaa globaalikasvatusjärjestöjen ja koulujen yhä tiiviimmälle yhteistyölle.

Kouluyhteistyötä tekevien järjestöjen onkin hyvä tuntea uusi OPS ja suunnitella oma toimintansa tukemaan siinä määriteltyjä tavoitteita. Koulujen on helpompi tarttua yhteistyöhön, jos tarjonta on kohdistettu osuvasti.

Kepan koulutuksessa Miten huomioida uusi opetussuunnitelma järjestön kouluyhteistyössä? 24.3.2015 sukelletaan uuden OPSin saloihin ja etsitään yhtymäkohtia oman järjestön tavoitteisiin.

Globaalikasvatusta oppikirjoihin!

Suoran kouluyhteistyön lisäksi järjestöt pyrkivät tukemaan koulujen globaalikasvatusta vaikuttamalla oppikirjoihin. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä oppikirjoja uudistetaan. Tavoitteena on, että globaalikasvatuspainotus ja kestävä tulevaisuus huomioidaan niissäkin.

Järjestöjen seuraava oppikirjavaikuttamiseen liittyvä Globaalikasvatusta oppikirjoihin! -suunnittelukokous järjestetään Kepassa torstaina 15.1.2015 klo 14-16.

Lisätietoa

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »