Update your learning materials -vihkoja ja oppikirjoja
Kuva: Hanna Vaittinen Kepa

Dare to dream - unelmasta konkreettiseksi työkaluksi

Oppikirjoissa toistuivat samat ongelmat, joten Globaalikasvatusverkosto kehitti työkalun, jolla ongelmakohdat voidaan tunnistaa jo tekovaiheessa.

Muutama vuosi sitten Kepan koordinoimalla globaalikasvatusverkostolla oli yhteinen unelma ja vahva visio: halusimme nähdä Suomen kouluissa enemmän oppimateriaaleja, jotka sisältäisivät globaalikasvatusta ja näin mahdollistaisivat kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan meille kaikille.

Uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma oli juuri tullut voimaan ja tiesimme sen sisältävän paljon globaalikasvatusteemoja, olimmehan järjestöverkostona osallistuneet sen kommentointiin. Päätimme lähestyä yhteiskirjeellä useaa suurta oppikirjakustantajaa ja tarjota heille kansalaisjärjestöjen kasvatusasiantuntijoiden apua. Muutama kustantaja vastasi myöntävästi kirjeeseemme.

Käytännössä yhteistyö kustantamoiden kanssa oli lähes valmiiden oppikirjojen lukemista ja niistä lausuntojen tekemistä. Luettuamme globaalikasvatusverkostossa noin kymmenen oppikirjaa, huomasimme kommentoivamme lähes samoja asioita kirjasta toiseen. Ymmärsimme, että olimme törmänneet normatiivisiin ja systeemisiin ongelmiin.

Luimme esimerkiksi historian oppikirjaa, jossa esiteltiin 63 henkilöhahmon tarinat. Tarinoista 60 kertoi miehistä, kolme naisista. Näistä kahden naisen tarinat esiteltiin kirjassa, koska he sattuivat olemaan jonkun merkityksellisen miehen vaimoja. Monissa kirjoissa yhteiskunta esitettiin valmiina. Oppilaita ohjattiin toimimaan niihin, eikä muuttamaan niitä.

Meille syntyi idea tuottaa oppikirjakustantajille työkalu, jonka avulla he voisivat ennaltaehkäistä näitä oppikirjoissa toistuvia ongelmia.

Oppimateriaalit ajan tasalle -työkalu (pdf) julkaistiin suomeksi Educa-messuilla 2018 ja sen englanninkielinen versio, Update Your Learning Materials (pdf), saman vuoden syksyllä Dare to Learn -oppimistapahtumassa.

Dare to Learn -tapahtumassa työpajaamme osallistui 20 kasvatusalan asiantuntijaa eri puolilta maailmaa sekä joukko kotimaisia koulutusviennin ammattilaisia. Työpajassa osallistujat harjoittelivat työkalun käyttöä tutustumalla suomalaisten oppikirjojen kuvituksiin. Osa työpajaan osallistujista koki valtavia ahaa-elämyksiä harjoitusten äärellä.

Osallistujien yhteinen mielipide oli, että työkalu on helppokäyttöinen ja todella hyödyllinen globaalin koulutuksen laadun edistämisessä. Toivotaan, että mahdollisimman monet oppimateriaalien parissa toimivat tahot ottavat sen omakseen ja innostuvat edistämään globaaleja kansalaistaitoja kanssamme.

Maarit Pihkala
Maarit Pihkala

Kirjoittaja työskentelee Fingossa järjestöjen oppimisen asiantuntijana. Hän suunnittelee ja kehittää Fingon koulutuksia sekä vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »