Update your learning materials -vihkoja ja oppikirjoja
Kuva: Hanna Vaittinen Kepa

Dare to dream - unelmasta konkreettiseksi työkaluksi

Oppikirjoissa toistuivat samat ongelmat, joten Globaalikasvatusverkosto kehitti työkalun, jolla ongelmakohdat voidaan tunnistaa jo tekovaiheessa.

Muutama vuosi sitten Kepan koordinoimalla globaalikasvatusverkostolla oli yhteinen unelma ja vahva visio: halusimme nähdä Suomen kouluissa enemmän oppimateriaaleja, jotka sisältäisivät globaalikasvatusta ja näin mahdollistaisivat kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan meille kaikille.

Uusi valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma oli juuri tullut voimaan ja tiesimme sen sisältävän paljon globaalikasvatusteemoja, olimmehan järjestöverkostona osallistuneet sen kommentointiin. Päätimme lähestyä yhteiskirjeellä useaa suurta oppikirjakustantajaa ja tarjota heille kansalaisjärjestöjen kasvatusasiantuntijoiden apua. Muutama kustantaja vastasi myöntävästi kirjeeseemme.

Käytännössä yhteistyö kustantamoiden kanssa oli lähes valmiiden oppikirjojen lukemista ja niistä lausuntojen tekemistä. Luettuamme globaalikasvatusverkostossa noin kymmenen oppikirjaa, huomasimme kommentoivamme lähes samoja asioita kirjasta toiseen. Ymmärsimme, että olimme törmänneet normatiivisiin ja systeemisiin ongelmiin.

Luimme esimerkiksi historian oppikirjaa, jossa esiteltiin 63 henkilöhahmon tarinat. Tarinoista 60 kertoi miehistä, kolme naisista. Näistä kahden naisen tarinat esiteltiin kirjassa, koska he sattuivat olemaan jonkun merkityksellisen miehen vaimoja. Monissa kirjoissa yhteiskunta esitettiin valmiina. Oppilaita ohjattiin toimimaan niihin, eikä muuttamaan niitä.

Meille syntyi idea tuottaa oppikirjakustantajille työkalu, jonka avulla he voisivat ennaltaehkäistä näitä oppikirjoissa toistuvia ongelmia.

Oppimateriaalit ajan tasalle -työkalu (pdf) julkaistiin suomeksi Educa-messuilla 2018 ja sen englanninkielinen versio, Update Your Learning Materials (pdf), saman vuoden syksyllä Dare to Learn -oppimistapahtumassa.

Dare to Learn -tapahtumassa työpajaamme osallistui 20 kasvatusalan asiantuntijaa eri puolilta maailmaa sekä joukko kotimaisia koulutusviennin ammattilaisia. Työpajassa osallistujat harjoittelivat työkalun käyttöä tutustumalla suomalaisten oppikirjojen kuvituksiin. Osa työpajaan osallistujista koki valtavia ahaa-elämyksiä harjoitusten äärellä.

Osallistujien yhteinen mielipide oli, että työkalu on helppokäyttöinen ja todella hyödyllinen globaalin koulutuksen laadun edistämisessä. Toivotaan, että mahdollisimman monet oppimateriaalien parissa toimivat tahot ottavat sen omakseen ja innostuvat edistämään globaaleja kansalaistaitoja kanssamme.

Maarit Pihkala
Maarit Pihkala

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen koulutussuunnittelijana. Hän suunnittelee, toteuttaa ja kehittää Fingon koulutuksia ja vertaisoppimistoimintaa. Hän myös organisoi järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatukseen liittyvää neuvontaa.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Blogi

Koulu kestävämmäksi: Opettaja, näillä viidellä vinkillä muutat toimintakulttuuria!

Kestävään kehitykseen liittyy paljon toiveita ja ennakkoluuloja myös koulumaailmassa. Opettajat kamppailevat usein kiireisen työyhteisön, vastahakoisten oppilaiden ja omien resurssien vähyyden kierteessä, jolloin hyvätkin suunnitelmat voivat kaatua käytännön toiminnan tai ajan puutteeseen. Kokosimme viisi vinkkiä, joiden avulla yksittäisenkin opettajan on helppo lähteä muuttamaan koulumaailmaa reilusti.
Lue lisää »
sanomalehtiä
Blogi

Kierrätyksestä kiertotalouteen

Tänään 18.3. vietettävän kansainvälisen kierrätyspäivän tarkoituksena on muistuttaa kierrättämisen tärkeydestä maapallon tulevaisuuden suojelemisessa. Tämän vuoden teema ”Recycling into the Future” korostaa nuorten, kasvatuksen ja uusien innovaatioiden merkitystä kierrätykselle ja puhtaammalle tulevaisuudelle.
Lue lisää »