opettajia koulutuksessa
Kuva: Veikko Somerpuro / Kepa

Opettaja, nyt on tilaisuutesi kehittää osaamistasi globaalikasvattajana!

Kansalaisjärjestöt tarjoavat tänä syksynä monipuolista täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille globaalikasvatuksen eri teemoista. Koulutuksissa voit sukeltaa niin yhdenvertaisuuden edistämiseen kuin kestävään kehitykseen.

Tänä syksynä sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamistasi globaalikasvattajana! Kokosimme yhteen esimerkkejä kansalaisjärjestöjen laajasta täydennyskoulutusvalikoimasta. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja monet niistä soveltuvat veso-koulutuksiksi. Tarkemmat tiedot koulutuksista löydät järjestöjen omilta verkkosivuilta.

Lapsen oikeudet ja maailmankansalaisuus

Plan International Suomen Globaalikasvatus varhaiskasvatuksessa -koulutussarja rantautuu syksyn aikana eri puolille Suomea. Koulutuksessa tutustutaan lasten elämään eri puolilla maailmaa ja opitaan, miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa ja maailmalla. Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa esille nousevien globaalikasvatusteemojen käsittelyyn tarjotaan käytännön vinkkejä.

Rauhankoulun täydennyskoulutuksissa pureudutaan pedagogisen draaman avulla globaaleihin kehityskysymyksiin, dialogiseen kasvatukseen ja saadaan välineitä käytännön globaalikasvatustyöhön sekä ajankohtaisten tapahtumien käsittelyyn. Koulutuksiin osallistujat oppivat, miten toteuttaa globaalikasvatusta ja maailmankansalaisen taitojen oppimista lasten ja nuorten kanssa toiminnallisesti. Menetelmät tukevat toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Taksvärkin täydennyskoulutuksissa opitaan tuomaan globaalikasvatus osaksi koulun arkea. Koulutuksissa tutustutaan opetussuunnitelmien tavoitteita tukeviin konkreettisiin, osallistaviin menetelmiin, joita voi hyödyntää opetuksessa. Tarjolla on koulutusta niin nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuin lapsen oikeuksiin liittyen. Koulutukset sopivat parhaiten yläkoulun, lukion ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajille, ja teema ja kesto ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja vihapuheen ja rasismin ehkäisy

Rauhankasvatusinstituutin Yhtä aikaa! -koulutukset tukevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä koulussa. Koulutuksessa lähdetään koulujen omista tarpeista ja tutustutaan erilaisiin menetelmiin, joilla yhdenvertaisuutta voidaan koulussa edistää. Koulutuksia toteutetaan eri puolilla Suomea.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa koulutusta myös muihin tarpeisiin. Anne Frank – historia opettaa ja Läntisen tuolla puolen -mediakasvatuskoulutukset on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen opettajille. MOD eli Moninaisuus, oivallus, dialogi -koulutukset sekä Rasismin ja vihapuheen vastaiset koulutukset sopivat moninaisemmille kohderyhmille.

Plan Internationalin itseopiskeluun soveltuva Vihapuheesta dialogiin -verkkokurssi opastaa vihapuheilmiön lähteille ja tarjoaa konkreettisia ja osallistavia pedagogisia menetelmiä vihapuheen käsittelyyn. Kurssi soveltuu veso-koulutukseksi ja se on suunnattu kasvatusalan ammattilaisille.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Suomen YK-liiton Kestävä kehitys haltuun -verkkokurssi sisältää monipuolista tietoa ja opetusmateriaalia kestävän kehityksen tavoitteista. Kurssilla perehdytään eri tavoitteiden teemoihin, mukaan lukien ilmastonmuutos, koulutus, vesi- ja ruokaturva, sukupuolten tasa-arvo, vastuullinen kuluttaminen ja rauhankysymykset.

WWF:n Oppilaat ympäristötoimijoina -täydennyskoulutukset tarjoavat konkreettista tukea uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tukevat monialaista osaamista. Koulutuksessa yhdistyvät oppilaiden osallisuus, kestävä toimintakulttuuri, oppilaslähtöinen ympäristötyö ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Nuorten Akatemian Osallisuutta kuluttajakasvatukseen -täydennyskoulutukset tarjoavat ajankohtaisia ja nuoria kiinnostavia oppisisältöjä kuluttajakasvatukseen, sekä eväitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun kestävän kuluttajuuden teemoista.

Ja lisäksi paljon muuta

Kansalaisjärjestöjen yhteiset Transformer 2030 – opettajat kestävän kehityksen muutosagentteina -täydennyskoulutukset edistävät lastentarhanopettajien, peruskoulujen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista Agenda 2030:n tavoitteista ja globaalikasvatuksesta. Kouluttajina toimivat kansalaisjärjestöjen lisäksi alan tutkijat. Koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea.

Tarjolla on myös verkkoaineistoja itseopiskeluun. Järjestöjen yhdessä tuottama Koulu maailmaa muuttamaan -verkkoaineisto tarjoaa monipuolista tietoa globaalikasvatuksesta ja sen toimeenpanosta uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Ihmisoikeudet.net puolestaan tarjoaa laaja-alaista tietoa ihmisoikeuksista sekä materiaalia ihmisoikeuskasvatukseen.

Lisätietoa yksittäisistä koulutusmahdollisuuksista löytyy myös tapahtumakalenteristamme. Tervetuloa mukaan!

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva. Ideoita globaalikasvatukseen.
Blogi

Koulu kestävämmäksi: Opettaja, näillä viidellä vinkillä muutat toimintakulttuuria!

Kestävään kehitykseen liittyy paljon toiveita ja ennakkoluuloja myös koulumaailmassa. Opettajat kamppailevat usein kiireisen työyhteisön, vastahakoisten oppilaiden ja omien resurssien vähyyden kierteessä, jolloin hyvätkin suunnitelmat voivat kaatua käytännön toiminnan tai ajan puutteeseen. Kokosimme viisi vinkkiä, joiden avulla yksittäisenkin opettajan on helppo lähteä muuttamaan koulumaailmaa reilusti.
Lue lisää »
sanomalehtiä
Blogi

Kierrätyksestä kiertotalouteen

Tänään 18.3. vietettävän kansainvälisen kierrätyspäivän tarkoituksena on muistuttaa kierrättämisen tärkeydestä maapallon tulevaisuuden suojelemisessa. Tämän vuoden teema ”Recycling into the Future” korostaa nuorten, kasvatuksen ja uusien innovaatioiden merkitystä kierrätykselle ja puhtaammalle tulevaisuudelle.
Lue lisää »