Miten kääntää nuorten maailmantuska muutosvoimaksi?

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen on heikentynyt. Tutkijat puhuvat globalisaatiopettymyksestä. Miten voidaan vaikuttaa siihen, ettei maailmantuska aiheuta passiivisuutta ja kyynisyyttä, vaan toimii moottorina yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle?

Nuoruus on elämänvaihe, jolloin moni etsii omaa polkuaan ja paikkaansa maailmassa. Ymmärrys maailmasta ja sen ilmiöistä lisääntyy, haetaan tietoa, muodostetaan käsityksiä, etsitään selityksiä.

Median välittämä kuva maailmasta on usein synkkä ja saattaa ahdistaa. Some voimistaa uhkakuvia. Maailma näyttäytyy ongelmakeskeisenä ja globaalit haasteet vaikuttavat liian suurilta, jotta niihin voitaisiin vaikuttaa.

Miten me aikuiset osaisimme kanavoida nuorten maailmantuskan myönteiseksi muutosvoimaksi?

Kepan ja Kirkon Ulkomaanavun Changemaker -verkoston yhteisessä maailmankansalaisuuutta käsitelleessä työpajassa valtakunnallisessa Nuori 2017 -tapahtumassa (28.3.) puitiin kasvatuksen mahdollisuuksia ja etsittiin konkreettisia keinoja, joilla tukea aktiivista kansalaisuutta. Aikuisilla on avaimia käsissään ja niitä on tärkeätä käyttää nuorten hyväksi.

Aikuiset voivat kuunnella ja ottaa nuorten viestit tosissaan. He voivat vahvistaa nuorten ääntä niin että se kuuluu päätöksentekijöille saakka, toimia eräänlaisena megafonina tai mahdollistajana. Myönteinen kokemus kuulluksi tulemisesta kannustaa yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen jatkossakin ja herättää toivon siitä, että muutos on mahdollista.

Aikuiset voivat tarjota nuorille tukea ja tiloja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. He voivat sparrata suunnittelua, tarjota tietoa ja fasilitoida suunnittelua. Tärkeätä on kuitenkin, että toiminta lähtee nuorten omista kiinnostuksen kohteista. Näin syntyy aito halu osallistua.

Aikuiset voivat myös auttaa globaalien ilmiöiden hahmottamisessa. Miten paikallisella teko linkittyy maailmanlaajuisiin kysymyksiin? Miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa paikallistasolla? Miten veroparatiiseja voisi suitsia Suomessa? Miten lisätä ihmisten ymmärrystä pakolaisuudesta ja edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista omalla paikkakunnalla?

Kansalaisjärjestöjä kannattaa hyödyntää yhteistyökumppaneina. Järjestöt tarjoavat kanavia vaikuttamiselle, mutta myös tietoa ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Järjestöt ovat myös tuottaneet runsaasti tukimateriaalia lasten ja nuorten parissa toimiville. Tarjolla on myös koulutusta, niin nuorten parissa toimiville kuin nuorille itselleen. Kannattaa kurkistaa globaalikasvatuksen vinkkipankkiin.

Käännetään maailmantuska yhdessä yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi!

P.S. Lue myös Maailmankuvalehdessä (1/2016) julkaistu, toimittaja Heta Muurisen juttu 7 vinkkiä maailmantuskaan.

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva.
Blogi

ABC-kirjasta verkkoon ja luokkahuoneesta museoon – oppimisen murros tarkoittaa perinteisten oppimisympäristöjen muutosta

Suomalaisella koululaitoksella on jo sadan vuoden ajan ollut vahva asema yhteiskunnan kehityksen suunnan näyttäjänä. Se on opettanut lapsille ja nuorille tarpeellisia tietoja ja taitoja ja ollut aktiivisesti mukana reagoimassa muuttuvaan maailmaan. Jotta koulu voi olla osa tulevaisuuden ratkaisuja, opetuksen ja käytettävien oppimateriaalien täytyy myös muuttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva.
Blogi

Opettajaopiskelijat ryhtyivät toimeen – kehittivät itselleen ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen opintojakson

On selvää, että maapallo ei kestä nykyistä elämäntapaamme, vaan jotain on tehtävä. Koulu ja koulutus ovat parhaita tapoja muuttaa maailmaa. Ilmastokasvatuksen ja kestävän kehityksen ottaminen kokonaisvaltaiseksi läpileikkaavaksi teemaksi koulumaailmaan luo pohjan, jonka kautta kestävä kehitys voi tulla osaksi jokapäiväistä elämäämme, kirjoittaa Fingon hankeavustaja Saana Ylikruuvi.
Lue lisää »
Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »