Mitä jos koulu keksittäisiin nyt?

Ei riitä, että opitaan maailmasta. Tarvitaan tahtoa, taitoja ja rohkeutta muuttaa maailmaa. Koulun perustehtävä on toimia myönteisenä muutosvoimana yhteiskunnassa. Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelman yhteydessä kootun tiimin kanssa järjestettiin Mitä jos koulu… ajatushautomo-kokeilu, jossa pohdittiin mikälainen koulu vastaisi tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin.
Hannu Niemelä
Hannu Niemelä

Kirjoittaja työskentelee Kepassa projektipäällikkönä ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen toteuttamasta Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushankkeesta.