Ministeriöt kehittämään ympäristökasvatusta – yhteistyötä tarvitaan myös globaalikasvatukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ryhtyvät yhteistyöhön ympäristökasvatuksen kehittämiseksi. Mukaan istuisi hyvin myös globaalin vastuun näkökulma.

Ministeriöt ovat asettaneet työryhmän, jonka tarkoituksena on pohtia ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita huhtikuun alkuun 2015 mennessä. Toimeksiantoon sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Työryhmä laatii esityksen jatkotoimenpiteistä, joiden toimeenpanosta ministeriöt tekevät erillisen päätöksen.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Ministeriöiden mukana tätä voidaan edistää lisäämällä erityisesti lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä edistämällä heidän osallistumismahdollisuuksiaan.

Aloite on tervetullut, mutta ideaalitilanteessa ympäristökasvatuksen rinnalle nostettaisiin myös globaalin vastuun kysymykset. Opetus- ja kulttuuriministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arvioinnin suosituksissa esitetään kansallista koordinaatiota globaalikasvatuksen kehittämiseksi. Ohjelmassa ja sen arvioinnissa globaalikasvatuksen nähdään sisältävän myös kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen näkökulmat.

Toivottavaa olisi myös, että työryhmä hyödyntäisi järjestöjen asiantuntemusta jatkotoimenpiteitä pohtiessaan, vaikka työryhmässä itsessään ei järjestökentän edustajia olekaan.

Lisätietoja

Sanna Rekola
Sanna Rekola

Kirjoittaja työskentelee Fingossa globaalikasvatuksen asiantuntijana ja vastaa globaalikasvatusjärjestöjen edunvalvonnasta ja yhteistyön koordinoinnista.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva: Willman Dance Companyn lastenproduktio "Keisarinnan uudet vaatteet"
Blogi

Vastuullisen kulutuksen oppimista taiteen keinoin

Taide mahdollistaa kompleksisten asioiden käsittelyn nuorenkin yleisön kanssa. Eettisen kaupan puolesta (Eetti) -kansalaisjärjestön ja tanssiryhmä Willman Dance Companyn yhteistyöhankkeessa havainnollistetaan nykytanssiesityksen kautta tekstiilien kulutusta ja kestävyyttä alakouluikäisille lapsille. Fingon koordinoima Bridge 47 rahoittaa hanketta.
Lue lisää »