Kuvassa kaksi naista Kepan koulutustilassa
Kuva: Kepa

Miksi kehittäisin ammattitaitoani ja osaamistani järjestötyössä?

Tuntuuko, että arki on harmaata ja työ kansalaisjärjestössä junnaa paikallaan? Mitä jos tavallisesta poiketen, suuntaatkin Kepan Dialogi-koulutustilaan ja annat itsellesi luvan heittäytyä kehittämään itseäsi ja osaamistasi? Kun saavut koulutustilaan, ovella sinua tervehtii pirteästi globaalikasvatuksen kouluttaja. Tuore kahvin tuoksu leijailee sieraimiin ja taustalla soi rauhoittava sellosonaatti.

Näin alkaa moni Kepan globaalikasvatuksen koulutuspäivä tänäkin keväänä. Kepan kansalaisjärjestöjen työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuun koulutuksiin sisältyy monia eri sisältöjä ja taitoja. Tarkoituksena on parantaa osallistujien pedagogisia taitoja ja syventää heidän tietämystään globaalikasvatuksen eri teemoista. Lisäksi koulutuksissa ja opintopiireissä 'törmäytetään' tutkijoita, kasvattajia ja muita toimijoita, jotta kentälle rantautuu uutta ajattelua.

Kevään ensimmäisessä globaalikasvatuksen koulutuksessa 15.2, pohdimme arvokasvatusta, monialaisuutta ja vastuuseen kasvamista järjestöjen globaalikasvatustyössä. Kouluttajana toimii juuri väitöskirjan teemasta julkaissut Essi Aarnio-Linnanvuori.

Maaliskuussa 9.3. osaamistaan meille jakaa ideatarhuri ja digiopetuksen pitkänlinjan ammattilainen Anne Rongas. Hän teemanaan on digitaalisuus kansalaisjärjestöjen kasvatustyössä. 22.3. sukellamme puolestaan puheen vallan äärelle puhetaidon kouluttajan Kaisa Osolan johdolla. Koulutuksen tavoitteena on tarjota avaimet hyvän ja vaikuttavan puheen pitämiseen sekä kehittää osallistujien esiintymisvarmuutta.

Koulutusten lisäksi, Kepa fasilitoi kevään aikana 9.2, 2.3. ja 23.3. yhteiskunnallisen muutoksen opintopiiriä. Opintopiirissä käydään läpi yhteiskunnallisen keskustelun haasteita ja mahdollisuuksia sekä pohditaan yhdessä keinoja rakentaa dialogia. Opintopiirin keskustelua raamittaa filosofi Ville Lähteen esseekirja 'Paljon liikkuvia osia' ja Lähde vierailee opintopiirissä 2.3.

Kaikkiin Kepan koulutustilaisuuksiin pyritään luomaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa jokainen opiskelija saa loistaa omana itsenään. Useissa koulutustilaisuuksissa pysähdytään arvojen äärelle ja tarjotaan mahdollisuuksia peilata omia ajatuksiaan muiden ryhmäläisten ajatteluun. Koulutuksissa inspiroidutaan parhaista käytänteistä ja etsitään vimmatusti uusia tapoja toimia ja kehittää omaa ja järjestön työtä.

Koulutusten teoriaosuudet kytketään vahvasti järjestöjen tekemään konkreettiseen työhön. Näiden tilaisuuksien vahvuudet syntyvät myös siitä, että Kepa kerää koulutustarpeita jäsenjärjestöiltä, ennakoi tulevia muutoksia ja pyrkii valmentamaan jäsenjärjestöjään muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Osaan koulutuksista voi osallistua myös etäyhteyden kautta. Tästä mahdollisuudesta ilmoitetaan erikseen koulutusmainoksessa.

Me Kepassa uskomme vahvasti, että näillä eväillä saamme nostettua kansalaisjärjestöjen vaikuttavuutta ja osaamista uudelle tasolle, puskemme yhdessä sosiaalista muutosta eteenpäin ja edistämme oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä maailmassa. Uskomme myös, että Kepan koulutustilaisuuksista lähtee onnellisia, inspiroituneita ja maailmaa hiukan eri kantilta katsovia järjestötyöntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Maarit Pihkala
Maarit Pihkala

Kirjoittaja työskentelee Fingossa järjestöjen oppimisen asiantuntijana. Hän suunnittelee ja kehittää Fingon koulutuksia sekä vertaisoppimistoimintaa, joka tukee järjestöjen globaalikasvatusta, kampanjointia, viestintää ja vaikuttamistyötä.

Uusimmat blogit

Kuvituskuva Transformer 2030 -hankkeen päätösseminaarista.
Blogi

Tulevaisuuskuvia luomassa – tarvitset ainakin näitä neljää taitoa

Olin aikaisemmin ihminen, jolla oli koko elämä suunniteltuna. Pedagogiset opinnot suoritettuna, valmiiksi haetut sivuaineoikeudet tarvittaviin kursseihin, selkeä opintosuunnitelma, tiedossa valmistumisvuosi ja seuraavat askeleet kuten työpaikka. Sitten sain mahdollisuuden harjoittelupaikkaan, mikä tarkoitti uuteen kaupunkiin muuttamista ja koko viisivuotisen opintosuunnitelman hylkäämistä. Levottomalle sielulle suuri tuntematon kuulosti niin hyvältä, että päätin mahdollisuuteen tarttua.
Lue lisää »
Kuvituskuva. Idea globaalikasvatukseen.
Blogi

Alkuun globaalikasvatuksessa: Lähde liikkeelle omista mielenkiinnon kohteista

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan kestävään tulevaisuuteen tähtäävää, yhteisvastuuta korostavaa globaalien kansalaistaitojen opetusta. Globaalikasvattajien päämääränä on muuttaa kohderyhmän käsitystä maailmasta ja auttaa heitä työskentelemään aktiivisesti muutoksen aikaansaamiseksi. Mutta miten globaalikasvatuksessa pääsee alkuun koulumaailman kiireiden keskellä?
Lue lisää »
Ilmastomarssi 20.10.2018.
Blogi

Tämän takia ilmastonmuutoksesta kannattaa hypätä kestävän kehityksen laajempaan tarkisteluun

Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat koulumaailmassa tuttuja käsitteitä. Niistä on vuosikymmenien aikana tullut osa eri oppiaineiden ja kouluyhteisöjen jokapäiväistä arkikieltä, ja nykyajan oppilaat ovatkin sekä tietoisia ilmastonmuutokseen liittyvistä tosiasioista että tottuneita aiheen käsittelyyn. Usein kuitenkin unohdetaan, että ilmastonmuutos on osa moninaisia kestävyysongelmien verkkoa ja vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten toimintaan.
Lue lisää »